Zpráva: Globální banky dál vesele financují odlesňování

Aktuální zpráva ukazuje, že globální finance jsou i nadále bezohledně investovány do odlesňování a ničení biodiverzity.

Globální banky mezi roky 2020 a 2021 zvýšily objem úvěrů poskytnutých společnostem odpovědným za odlesňování o více než 60 %. Podle nové zprávy Koalice pro lesy a finance, která sdružuje společnosti a výzkumné organizace z několika zemí, dosáhly půjčky těmto společnostem, z nichž většina působí v zemědělství, lesnictví a v oblasti využívání půdy, celkové výše 47 miliard dolarů.

To znamená, že do rizikových lesnických komoditních společností stále proudí peníze, a to do značné míry neomezeným způsobem. Od podpisu Pařížské dohody banky napumpovaly do komoditních společností s rizikem pro lesy 267 miliard USD a v září 2022 investoři drželi v dluhopisech a akciích komodit s rizikem pro lesy 40 miliard USD.

„Toto nejnovější hodnocení ukazuje, že velké banky a institucionální investoři jsou slepí k naléhavosti situace a že politiky finančního sektoru jsou stále nebezpečně nedostatečné. Vzhledem k tomu, že sektor zemědělství, lesnictví a využívání půdy se podílí na celosvětových emisích uhlíku 23 %, je naprosto zřejmé, že chceme-li čelit globálnímu ohrožení klimatu, biologické rozmanitosti a práv, musíme přepracovat pravidla, jimiž se řídí rozhodování bank a investorů,“ uvedl k tomu Tom Picken z Koalice pro lesy a finance.

Více než polovina společností financovaných bankami působí v oblastech ohrožených odlesňováním v Latinské Americe, jihovýchodní Asii a západní a střední Africe. Schopnost těchto firem zmírňovat environmentální, sociální a správní rizika je hodnocena hůře než 1 : 10.

Zpráva uvádí, že úvěrová politika finančních institucí jen málo přispívá k tomu, aby se zabránilo zhoršování životního prostředí, byla podporována práva původních obyvatel nebo se zamezilo vykořisťování lidí prostřednictvím nucené práce.

Celá zpráva je k dispozici zde (v angličtině).

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.