Význam průmyslu pro Evropu

Německý průmysl se na hrubém domácím produktu země podílí 26,6 %. U ČR je to ještě více: 31,2 %.

Spolková republika Německo se řadí k zemím, jejichž průmyslový sektor má poměrně velký podíl na výkonu ekonomiky. To ilustruje infografika webu Statista založená na údajích Světové banky. Kromě Irska a Norska patří k nejúspěšnějším i řada východoevropských zemí.

V Německu se v současné době diskutuje o nebezpečí tzv. deindustrializace. V některých částech německého hospodářství je výroba ohrožena kvůli rychlému růstu cen plynu a elektřiny. Vzhledem k dalšímu zvýšení cen, které se očekává počátkem příštího roku, se podniky i jejich oborová sdružení obávají, že by se výroba v Německu mohla stát trvale ztrátovou. Mnichovský institut Ifo očekává, že vývoj cen energií povede ke zvýšení investic v zahraničí. Země s méně rozvinutým průmyslem nejsou rostoucími cenami energií tak silně a přímo zasaženy.

Ekonom Hans-Werner Sinn nedávno upozornil, že průmysl, který je motorem německé ekonomiky, slábne již od roku 2018. Od té doby se podle něj v Německu zakořenila průmyslová recese, což je vidět na poklesu průmyslové výroby. Hlavním důvodem tohoto negativního vývoje je podle něj slabost v srdci německého průmyslu, v automobilové výrobě. Skandál s dieselovými motory a politická rozhodnutí Evropského parlamentu o konci spalovacích motorů vyvolaly v tomto odvětví silný tlak. Navíc prodeje německých automobilek na důležitém čínském trhu slábnou.

Hrubým domácím produktem se rozumí celková hodnota veškerého zboží a služeb vyrobených na území země pro konečnou spotřebu v daném roce. Je považován za důležitý ukazatel ekonomické síly země. Ekonomika země se také obvykle dělí na tři různá odvětví: zemědělství, průmysl a služby. V mnoha oficiálních statistikách se obvykle rozlišují pouze tato tři zmíněná odvětví.

Graf ukazuje podíl průmyslového sektoru na hrubém domácím produktu. Zdroj: Statista.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.