Jak bezpečná je kosmetika na evropském trhu?

V Evropě je za bezpečnost výrobků, které uvádí na trh, vždy odpovědný výrobce a každý výrobek musí být před prodejem podroben posouzení bezpečnosti.

Kdy jste si naposledy přečetli etiketu se složením na lahvičce šamponu? Kýchli jste někdy při použití pudru na obličej? Když jste letos v létě leželi na pláži, přemýšleli jste, co je obsaženo v opalovacím krému, který blokuje sluneční UV záření a chrání vaši pokožku?

V mnoha takových výrobcích se používá velké množství chemických látek. Dokumentární seriál HBO Not So Pretty(Ne tak krásná) zkoumá škodlivé chemické látky používané v kosmetickém průmyslu a zaměřuje se zejména na zkušenosti spotřebitelů a pracovníků, kteří tvrdí, že byli vystaveni škodlivým látkám v produktech osobní hygieny. Především je to mrazivé odhalení nedostatečné regulace kosmetiky ve Spojených státech, upozorňuje Oona Freudenthalová v článku pro The Conversation.

Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) je v USA zakázáno pouze 11 škodlivých látek v kosmetických přípravcích. Pro srovnání, Evropská unie (EU) zakazuje více než 1 300 látek a více než 250 omezuje prahovou koncentrací.

Spojené státy jsou jedním z největších světových trhů kosmetického průmyslu. Studie provedené tam, v Evropě a v Asii potvrdily, že ženy spotřebovávají kosmetiku a výrobky osobní hygieny mnohem častěji než muži a tvoří naprostou většinu pracovníků (90 %) v profesionálních kosmetických službách, jako jsou kadeřnické a nehtové salony.

Někteří respondenti v seriálu tvrdí, že onemocněli mezoteliomem, rakovinou, která postihuje tkáně obklopující tělesné orgány, a to kvůli azbestu obsaženému v mastku a make-upu. Jiní vysvětlují, že trpěli problémy s plodností a dokonce potraty v důsledku vystavení „každodenním chemikáliím“, které narušují hormony, oficiálně známým jako endokrinní disruptory. Patří mezi ně bisfenol A (BPA), který se nachází v očním make-upu a laku na nehty, nebo ftaláty, které zabraňují praskání laku na nehty a pomáhají udržet vůni parfémů.

Rozdíly mezi kontinenty

Navzdory podobnostem se oba kontinenty zásadně liší v tom, jak regulují látky v kosmetických přípravcích a dalších výrobcích osobní hygieny.

Úřad FDA má jen malé pravomoci, když požaduje, aby výrobci zveřejňovali složení svých výrobků a údaje o jejich bezpečnosti. Při absenci těchto zásadních informací však musí agentura nést důkazní břemeno a prokázat, že určitá látka je při zamýšleném použití škodlivá, aby ji mohla stáhnout z oběhu.

Naproti tomu v EU stanoví rámec nařízení o kosmetických přípravcích pravidla pro uvádění látek na trh na základě jejich vlivu na lidské zdraví. Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS) rovněž poskytuje Evropské komisi poradenství ohledně zdravotních a bezpečnostních rizik kosmetických výrobků a jejich složek. A konečně, na rozdíl od USA, je důkazní břemeno bezpečnosti na výrobci, který musí údaje o kosmetických přípravcích přidávat na portál pro oznamování kosmetických přípravků (CPNP), jenž je k dispozici příslušným orgánům, výboru SCCS a toxikologickým střediskům.

Bezpečnost uživatelů make-upu v Evropě

V Evropě je za bezpečnost výrobků, které uvádí na trh, vždy odpovědný výrobce a každý výrobek musí být před prodejem podroben posouzení bezpečnosti. Platí pravidlo, že látky, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 nebo 2, jsou v kosmetice zakázány. Po povinném posouzení bezpečnosti ze strany SCCS mohou být uděleny určité výjimky. Další předpisy EU o chemických látkách doplňují bezpečnostní ustanovení založená na postupu klasifikace nebezpečných látek, jako je CMR, a rovněž poskytují bezpečnostní síť pro rizika pro životní prostředí, která kosmetika představuje po smytí.

Letmý pohled na seznam zakázaných látek v evropském nařízení o kosmetických přípravcích ukazuje, že azbest je zakázán ve všech kosmetických přípravcích. Kromě toho je výroba a uvádění azbestu na trh zcela zakázáno, s výjimkou jeho použití pro výrobu chloru a hydroxidu sodného, dvou chemických látek, které se podle regulačního orgánu nacházejí v čisticích prostředcích pro domácnost. Azbest je tedy na evropském trhu s kosmetickými přípravky jednoznačně a přísně zakázán.

Podobně jsou v kosmetice zakázány i BPA a ftaláty. BPA je v EU oficiálně klasifikován jako toxický pro reprodukci, endokrinní disruptor a je zařazen na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). To znamená, že spotřebitel může požadovat, aby ho výrobci informovali o přítomnosti této chemické látky v předmětech od 0,1 % hmotnosti v předmětu, jak je uvedeno v nařízení EU REACH.

A co oxid titaničitý? Tato chemická látka, bílý a neprůhledný prášek, se již téměř sto let používá jako bílý pigment a lze ji nalézt v barevné kosmetice, jako jsou oční stíny a tvářenky, sypké a lisované pudry. Díky své odolnosti vůči ultra silnému světlu je také klíčovou složkou mnoha opalovacích krémů. EU jej klasifikuje jako karcinogen kategorie 2 při vdechování, což znamená, že tato látka je podezřelá z toho, že při vdechování způsobuje rakovinu. Pro jeho používání v kosmetických přípravcích platí určitá omezení, která převažují zejména u výrobků, které se rozprašují. Například v profesionálních sprejových výrobcích na vlasy a v barvicích prostředcích je stanovena mezní hodnota 1,1 %. Zakázány jsou aplikace prášků, které „mohou vést k expozici plic uživatele vdechováním“.

Jak moc si mohou být spotřebitelé v EU jisti?

Pokud jde o právní rámec týkající se chemických látek a kosmetických výrobků, má evropský trh rozsáhlé bezpečnostní předpisy.

V oblasti mezinárodního obchodu a online prodeje však může být obtížné regulaci prosadit. Oznámení EUupozornily na přítomnost některých škodlivých látek v kosmetických přípravcích a dalších výrobcích osobní péče, které jsou v oběhu na evropském trhu. V roce 2018 byla v České republice a Nizozemsku zjištěna přítomnost azbestu v kosmetice jedné značky, včetně některých výrobků vyrobených v Číně a určených pro děti.

Evropské donucovací orgány spolupracují na zamezení vstupu takových výrobků na trh EU a platforma Safety Gateupozorňuje spotřebitele na nevyhovující zboží v EU. Evropská strategie pro udržitelnost chemických látek do roku 2020 navíc usiluje o ještě vyšší úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí prostřednictvím různých opatření, jako je například zohlednění „koktejlových účinků“ chemických látek.

Snížení expozice škodlivým chemickým látkám: kontrolní seznam

Pro evropské spotřebitele, kteří chtějí snížit své potenciální vystavení škodlivým chemickým látkám, uvádíme několik bezpečnostních pokynů a zdrojů:

  • Pokud jste citliví na běžné alergeny, vyhledávejte kosmetiku, jejíž etikety neobsahují slova vůně nebo parfém.
  • V zájmu ochrany životního prostředí a osobního zdraví se snažte omezit používané dávky. Ať už se jedná o šampon nebo čisticí prostředek, obvykle stačí malé množství pro účely čištění vlasů nebo povrchu.
  • Dávejte si pozor na levnější dovážené kosmetické a hygienické výrobky. Spotřebitel by se mohl podívat na etiketu a zkontrolovat zemi, kde byl výrobek vyroben. Výrobci mimo EU nemusí nutně znát předpisy EU a mohou bezpečnosti výrobků věnovat menší pozornost.
  • Informujte svého lékaře o všech nežádoucích vedlejších účincích po použití přípravku. Uschovejte si obal a etiketu výrobku pro další reference.
  • Využijte pomoc evropských aplikací pro detekci chemických látek ve výrobcích, jako jsou INCI Beauty (pro kosmetiku), ToxFox (pro kosmetiku a předměty) a Scan4Chem (pro předměty denní potřeby, jako je oblečení, kuchyňské nádobí, sportovní vybavení, elektronika atd.).
  • Využijte svého práva na informace o látkách vzbuzující mimořádné obavy (SVHC – substances of very high concern) v předmětech a vyžádejte si informace od dodavatelů.

 

O autorce: Oona Freudenthal (Spolupracovnice v oblasti výzkumu a technologie, Lucemburský institut pro vědu a technologii – LIST)

Zdroj: The Conversation, „Just how safe are cosmetics on the European market?“ (13.10.2022)

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.