Nigérie má problém s odpadky na pobřeží: je čas na úklid

V posledním desetiletí se odpadky v mořích staly rostoucím celosvětovým problémem, který představuje stále vážnější hrozbu pro životní prostředí, hospodářství a lidské zdraví.

Láhve. Plastové sáčky. Chirurgické roušky. To jsou jen některé z 29 029 předmětů, které jsme našli na 180 km dlouhém pobřeží Nigérie Araromi během devíti měsíců, kdy jsme studovali mořské odpadky. Odpadky vážily úctyhodných 465,54 kg, napsal Oluniyi O. Fadare pro The Conversation.

Naše studie probíhala na pobřeží Araromi v Ilaje na jihozápadě Nigérie od ledna do září 2021. Spolupráce výzkumníků z Centra pro energetický výzkum a rozvoj (CERD – Centre for Energy Research and Development) Univerzity Obafemi Awolowo a dobrovolnické studentské skupiny Marine Litter Watch Nigeria měla za cíl poskytnout základní údaje o této oblasti a přispět k rostoucímu objemu poznatků o monitorování a prevenci mořského odpadu.

Studie použila „index čistoty pobřeží“ (clean coast index), vědecky podložený nástroj pro hodnocení čistoty pláže, který se používá na mezinárodní úrovni. Pláž byla klasifikována jako špinavá v období sucha a extrémně špinavá v období dešťů.

V posledním desetiletí se odpadky v mořích staly rostoucím celosvětovým problémem, který představuje stále vážnější hrozbu pro životní prostředí, hospodářství a lidské zdraví.

Globální nezisková organizace Ocean Conservancy uvedla, že v roce 2021 bylo na téměř 30 000 km světových pobřežních oblastí sesbíráno přibližně 9 760 227 odpadků.

V současné době tvoří pouze 17 % světové produkce masa potraviny z moře. Očekává se však, že poptávka po něm výrazně vzroste. Jednou z hrozeb pro biologickou rozmanitost, produkci mořských plodů a námořní ekonomiku jsou odpadky v moři.

Z našeho výzkumu a dalších studií je zřejmé, že problém odpadků v mořích západní Afriky nelze ignorovat. Tento region má podle odhadů nejméně 419 milionů obyvatel a je jedním z demograficky i ekonomicky nejrychleji rostoucích regionů kontinentu.

Tisíce kilogramů odpadků, které podle zpráv ucpávají pláže v Kamerunu, Nigérii, Senegalu a Sieře Leone, by také mohly zbrzdit hospodářský a turistický růst regionu a ohrozit zdraví lidí.

Hromady odpadků

Národní úřad pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration) definuje odpadky v moři jako předměty, které byly vyrobeny nebo použity lidmi a odhozeny do moře, řek nebo na pláže. Patří sem i předměty, které se do moře dostaly nepřímo z řek, kanalizace, bouřkové vody nebo větru, případně se náhodně ztratily v moři při špatném počasí.

Mezi další zdroje patří průmyslové emise, vypouštění dešťových vod a nečištěné komunální odpadní vody.

Naše Centrum pro energetický výzkum a vývoj (Centre for Energy Research and Development) analyzovalo 29 029 kusů plážových odpadků nalezených na pobřeží Araromi.

Araromi je pobřežní město v místní samosprávné oblasti Ilaje ve státě Ondo na jihozápadě Nigérie. Má rozlohu 3 000 km² a leží 238 km východně od nejlidnatějšího nigerijského města Lagosu. Na pobřeží se nachází více než 82 rybářských komunit, protože rybolov a výroba lodí jsou hlavními zdroji příjmů obyvatel Ilaje.

Motivací pro tuto studii bylo ukázat, že odlehlé, méně osídlené obce podél pobřeží nejsou chráněny před dopady mořských odpadků.

Podle indexu čistoty pobřeží byla pláž znečištěná v období sucha (7 358 kusů odpadků; 141,3 kg) a extrémně znečištěná v období dešťů (21 671 kusů odpadků; 324,24 kg). Z toho vyplývá, že déšť je hlavním faktorem při přenosu odpadků z vnitrozemí do mořského prostředí prostřednictvím různých vodních cest.

Mezi nalezené předměty patřilo sklo, kovy, plasty (láhve od nápojů, víčka, jednorázové kelímky, příbory), opuštěné rybářské náčiní, lana a dřevěné kánoe, textilie, nedopalky cigaret a zdravotnický odpad (injekční stříkačky, roušky, nemocniční osobní ochranné prostředky, lahvičky od nitrožilních kapaček a hygienické vložky) a další odpadky.

Většinu z nich tvořil odpad z domácností, který byl špatně likvidován. Část z nich pocházela z rekreačních (turistických) a rybářských aktivit (ekonomické faktory). V podobné studii provedené v roce 2016 na plážích lagun v Ghaně bylo zaznamenáno vysoké množství usazených odpadků (49 457 kusů) v období dešťů. To bylo přičítáno říčnímu odtoku a záplavám. Většinu odpadků tvořily plasty.

Nigérie i Ghana leží v Guinejském zálivu, který má pobřeží dlouhé přibližně 6 000 km od Senegalu po Angolu. Na pobřeží zálivu je největší hustota obyvatelstva v tropické Africe. Je také místem rostoucí obchodní a průmyslové činnosti. Je to oblast, kudy se přepravuje ropa a zemní plyn a také zboží do a ze střední a jižní Afriky. V regionu chybí účinné mechanismy a politiky likvidace a nakládání s odpady. Všechny tyto faktory pomáhají vysvětlit stav čistoty pláží a pravděpodobný nárůst tohoto problému, pokud se s ním nebude nic dělat.

Potenciální intervence

Co se dá dělat?

Za prvé, časté a koordinované úklidové práce – prováděné vládou, nevládními organizacemi nebo dobrovolníky. Během naší práce v Araromi jsme žádné neviděli. Nebyly zde žádné odpadkové koše, které by mohli návštěvníci pláže používat. Koordinované úsilí rybářských komunit by mohlo řešit likvidaci starého a opuštěného rybářského náčiní.

Vláda na různých úrovních musí zvýšit povědomí o nebezpečí odpadků v mořích a o právních, politických a institucionálních rámcích, kterými se řídí. To by pomohlo místním komunitám pochopit, že přírodní zdroje, jako jsou pláže a laguny, jsou jejich dědictvím a je třeba je chránit.

Výrobci se musí podílet na monitorování a úklidu svých odpadů (rozšířená odpovědnost výrobce, EPR – extended producer responsibility). Musí také podporovat osvětové programy a sponzorovat úklidové aktivity.

Nejdůležitější je, aby výrobci vyvíjeli inovativní materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí jako alternativy pro obaly svých výrobků.

Autor: Oluniyi O. Fadare je výzkumným pracovníkem Centra pro energetický výzkum a rozvoj (CERD) na Univerzitě Obafemiho Awolowa v Ile-Ife v Nigérii.

Zdroj: The Conversation, „Nigeria has a coastal litter problem: it’s time to clean up” (30.12.2022)

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.