Veřejnost proti cenzuře: průzkum ukazuje na obavy z cenzury a omezování svobody projevu

Nový průzkum v ČR ukázal, že skoro 55 % dotázaných se někdy bojí vyjádřit svůj názor. Důvodem jsou obavy ze ztráty práce nebo kárné diskriminace.

Agentura SANEP provedla pro Společnost pro obranu svobody projevu průzkum veřejného mínění zaměřený na svobodu projevu a nové formy cenzury. Byl uskutečněn v druhé polovině února 2023 a zúčastnilo se ho 3256 respondentů.

Vyplývá z něj, že 54,7 % občanů se někdy bojí vyjadřovat své názory. Nejsilnějším důvodem k tomu jsou obavy z výpovědi nebo kárné diskriminace v práci (57,9 %). 59,7 % občanů už se setkalo s cenzurou. Na otázku, zda se vrací cenzura a omezování svobody projevu, odpovědělo „ano“ 25,3 % respondentů a „spíše ano“ 31,5 %.

Pokud jde o nutnost boje s nepravdivými informacemi, jen 18,5 % obyvatel si myslí, že je třeba dezinformace zakázat zákonem a jejich šiřitele postihovat, a 4,7 % občanů se domnívá, že je proti nim nutné bojovat vládními kampaněmi a dotováním vybraných médií. Zato podle 29,1 % je to nutné zlo doprovázející demokracii, proti kterému se má bojovat diskusí a vzděláváním, a podle 35,3 % občanů se nepravdivé zprávy nedají vymýtit.

64,9 % respondentů si myslí, že nepotřebujeme nové zákony v oblasti svobody projevu. Pouze 9,8 % obyvatel se domnívá, že stát má rozhodovat, co je a co není nepravdivá informace, kdežto 78,6 % si myslí, že stát o tom rozhodovat nemá. S tím je poněkud v rozporu údaj o tom, že podle 85,9 % v tom mají rozhodovat soudy (anebo už lidé nepovažují soudy za součást státu?).

Příznačné je obsazení prvních tří míst u otázky „kdo šíří nepravdivé informace?“. Podle 56,2 % jsou to mainstreamová média, podle 59,2 % veřejnoprávní média a podle 67,7 % vládní politici. Není divu, že jen 25,3 % občanů čerpá informace z veřejnoprávních médií.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.