Boj proti korupci: přísnější pravidla v EU i ve světě

„Korupce představuje závažné riziko pro demokracii i právní stát. Zůstává totiž často nepotrestána, zejména pokud se týká těch, kdo jsou u moci,“ okomentovala nový návrh eurokomisařka Mairead McGuinnessová.

Evropská komise 3. května přijala přísnější opatření v boji proti korupci nejen v EU, ale i ve světě. Plní tak závazek, který vyjádřila předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022.

Předložené protikorupční návrhy představují milník v boji proti korupci na vnitrostátní i unijní úrovni.Evropská komise má v úmyslu svou činnost v této oblasti zintenzivnit. Na základě již zavedených opatření chce lépe začlenit prevenci korupce do koncepce politických opatření a programů EU a aktivně podporovat členské země EU při zavádění účinných protikorupčních opatření a právních předpisů. Prostřednictvím výročných zpráv o právním státu Komise rovněž monitoruje vývoj v této oblasti na vnitrostátní úrovni a identifikuje výzvy a problémy související s doporučeními členským zemím.

Nový soubor opatření zahrnuje přísnější pravidla, která kriminalizují trestné činy korupce a harmonizují tresty v celé EU. Dále sem spadá návrh vysokého představitele pro SZPB na zavedení zvláštního režimu sankcí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), který se zaměřuje na závažné korupční činy ve světě. Tento návrh Komise podpořila. Nová opatření kladou velký důraz na prevenci korupce a vytvoření kultury mravní integrity, v níž není korupce tolerována. Kromě toho se zaměřují na posílení donucovacích nástrojů.

Další postup

Navrhovanou směrnici o boji proti korupci budou muset nejdříve projednat a přijmout Evropský parlament a Rada.

Rada také bude muset projednat a schválit nový navržený rámec sankcí SZBP zaměřených na korupci.

Souvislosti

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022 uvedla, že je v boji proti korupci třeba přijmout rozhodná opatření.

Korupce značně poškozuje společnost, demokracii, ekonomiku i jednotlivce. Oslabuje instituce, na jejichž činnosti společnost závisí, a snižuje jejich důvěryhodnost i jejich schopnost provádět veřejnou politiku a poskytovat kvalitní veřejné služby. Působí jako faktor umožňující organizovanou trestnou činnost a nepřátelské zahraniční vměšování. Úspěšná prevence korupce a boj proti ní mají zásadní význam jak pro ochranu hodnot EU a účinnosti jejích politických opatření, tak pro zachování právního státu a důvěry ve vládu a veřejné instituce.

Korupce je ze své podstaty obtížně kvantifikovatelná, nicméně i konzervativní odhady naznačují, že stojí ekonomiku EU nejméně 120 miliard eur ročně. Negativní dopady korupce jsou pociťovány po celém světě. Brzdí totiž úsilí o zajištění řádné správy věcí veřejných a prosperity a o splnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Globální indexy korupce řadí mnoho členských států EU mezi nejméně zkorumpované země na světě. Korupci však za velký problém považuje v EU i nadále řada lidí. Z údajů Eurobarometru totiž vyplývá, že v roce 2022 se 68 % Evropanů domnívalo, že korupce je v jejich zemi rozšířená, a pouze 31 % bylo toho názoru, že úsilí jejich vlády v boji proti korupci je účinné.

Celý článek najdete zde v češtině.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.