Důchody úředníků EU jsou pro evropské daňové poplatníky stále dražší

Nová zpráva Evropské komise uvedla, že náklady na důchody se za pouhých osm let zvýšily o 61 % – na 2,4 miliardy eur ročně.

Ještě v roce 2014 vydala EU na důchody 1,4851 miliardy eur. V roce 2022 to bylo již 2,3981 miliardy eur – téměř o miliardu eur více, informoval deník Bild.

Celkové dlouhodobé penzijní závazky dnes aktivních zaměstnanců EU, kteří již odešli do důchodu, dosáhly na konci roku 2021 výše 126 miliard eur.

Náklady rostou, přestože Evropská komise v roce 2014 reformou snížila nároky na důchod pro nové zaměstnance. Hlavní příčina nárůstu nákladů: Počet zaměstnanců v EU se v posledních letech rychle zvyšuje. Z 58 567 v roce 2014 na 66 120 v roce 2021, což představuje nárůst o 12,9 %.

Jaký mají europoslanci/europoslankyně plat?

Podle jednotného statutu poslanců Evropského parlamentu, který je v platnosti od července 2009, pobírají všichni poslanci EP stejný plat. Je stanoven na 38,5 % základního platu soudce Soudního dvora Evropské unie, jak uvádíweb Evropského parlamentu.

Hrubý měsíční plat poslanců EP podle statutu činí 9808,67 eur (od 01.07.2022). Tento plat je hrazen z rozpočtu Parlamentu a všichni poslanci z něj odvádějí unijní daň a příspěvky na sociální zabezpečení. Po odvodech činí výše čistého platu 7646,00 eur. Tento plat rovněž ve většině členských států podléhá dani z příjmu. Konečná výše platu poslance tedy závisí na daňových předpisech v jeho zemi.

Z jednotného statutu existuje několik výjimek: Poslanci EP, kteří měli v Parlamentu mandát před volbami v roce 2009, si mohou zvolit, že si ponechají dřívější vnitrostátní systém pro plat (ve kterém jim byla vyplácena stejná částka jako vnitrostátním poslancům), přechodné příspěvky a důchody po celou dobu trvání svého členství v Evropském parlamentu.

Mají poslanci/poslankyně nárok na důchod? V jaké výši?

Členové EP mají nárok na starobní důchod poté, co dovrší 63 let. Jeho výše tvoří  3,5 % platu za každý celý rok ve funkci. Nemůže ale přesáhnout celkově 70 %. Náklady na tyto důchody jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Doplňkový důchodový systém, který byl zaveden pro europoslance v roce 1989, byl od července 2009 uzavřen novým členům a je postupně ukončován.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.