Éra Margaret Thatcherové

„Thatcherismus“ znamenal masivní omezení státního vlivu a státní podpory: privatizaci velkých společností – jako bylo například založení British Telecom – a také například místních podniků zajišťujících

Celý článek