Západní Balkán doufá v nové dodavatelské řetězce

Mnoho německých společností přehodnocuje své dodavatelské řetězce, protože jejich slabiny se projevily během pandemie. Východní Evropa a západní Balkán z toho chtějí profitovat.

Jak se musí změnit dodavatelské řetězce, aby byly méně náchylné k narušení než během pandemie? Jedna z možných odpovědí: může být lepší, když dodavatelé a výrobní závody nejsou příliš daleko od sídla společnosti.

Když společnosti vracejí své investice zpět, nazývá se to v žargonu tohoto odvětví „reshoring“ nebo „nearshoring“. Pro německé společnosti by to mohlo znamenat méně dodavatelů v Asii a více ve východní a jihovýchodní Evropě. Do investic z Německa se v tomto regionu se vkládají velké naděje.

Zatím se to však neprojevilo, což není překvapivé vzhledem k tomu, že pandemie ještě neskončila. „Pandemie měla zatím jen malý dopad na přesun a nearshoring ve střední, východní a jihovýchodní Evropě,“ uvádí se v květnové zprávě Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická srovnání (WIIW –  Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche). V loňském roce se podle zprávy přímé zahraniční investice v regionu propadly o 45 %. Vyhlídky na oživení v letošním roce jsou „ve většině odvětví nízké“, s výjimkou IT a energetiky.

Podle ekonoma WIIW a spoluatora studie „Getting Stronger After COVID-19: Nearshoring Potential in the Western Balkans“ Branimira Jovanoviće jsou balkánské ekonomiky atraktivní díky své geografické poloze, konkurenceschopné úrovni mezd, kulturní blízkosti a dobré pověsti svých pracovníků. Ovšem spoléhat se na levnou pracovní sílu nemusí k přilákání dalších investic stačit. Je třeba se zaměřit na to, aby pracovníci byli kvalifikovaní. Rovněž je nutné mít moderní dopravní infrastrukturu a zlepšit správu veřejných záležitostí.

Sophia Klugeová a Olga van Zijverdenová společně koordinují projekt „Chamber Partnership Western Balkans“ a obě se na studii podílely. Olga představila poznatky z velkých průzkumů v německých podnicích, které pracují nebo investují na západním Balkáně. Podle jednoho z nich se 40 % z 2 400 německých firem se zahraničními aktivitami potýká s problémy v dodavatelském řetězci a 68 % z těch, které mají problémy, zvažuje změny ve svých dodavatelských řetězcích. Střední a východní Evropa je pro ně atraktivní investiční destinací.

Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.