Ochrana hranic: Pomoc ze strany Frontexu není dostatečně účinná (1. část)

V tiskové zprávě Evropského účetního dvora se uvádí, že „podpora Frontexu v boji proti nelegální imigraci a přeshraniční trestné činnosti není odpovídající“.

Pomoc, kterou poskytuje agentura EU pro ochranu hranic Frontex členským státům a zemím přidruženým k Schengenu při správě vnějších hranic Unie, zatím nebyla dostatečně účinná, uvádí se v nové zvláštní zprávě Evropského účetního dvora, z níž přinášíme krátkou ukázku, celou zprávu si můžete v češtině přečíst zde.

***

Agentura Frontex byla založena v roce 2004, aby ve spolupráci s vnitrostátními orgány řešila problémy týkající se hranic EU – například terorismus, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů. Mandát agentury Frontex se od jejího založení postupně rozšiřoval a spolu s tím se zvyšoval i její rozpočet (z 19 milionů eur v roce 2006 na 544 milionů eur v roce 2021). Auditoři EU nicméně zjistili, že podpora, kterou agentura poskytuje členským státům při správě vnějších hranic Unie, stále není uspokojivá.

Zdroj: Corporate Europe Observatory.

„Úkoly agentury Frontex na vnějších hranicích EU mají zásadní význam při boji proti přeshraniční trestné činnosti a nelegální imigraci“, uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu Leo Brincat. „V současné době však Frontex neplní tuto svou úlohu účinně. To je obzvláště znepokojující v době, kdy byla agentura pověřena ještě dalšími povinnostmi.“

Zřízení agentury Frontex

Když v roce 1995 vstoupila v platnost Schengenská úmluva, došlo ke zrušení vnitřních hranic a vytvoření schengenského prostoru pro volný a neomezený pohyb osob. V současné době schengenský prostor zahrnuje 26 evropských zemí.

Za účelem provádění evropské integrované správy hranic zřídil Evropský parlament spolu s Radou a Komisí v roce 2004 agenturu Frontex. Tato agentura byla vytvořena za předpokladu, že odpovědnost za ochranu a ostrahu vnějších hranic je sdílena s členskými státy a tento předpoklad zůstal v následných změnách zakládacího nařízení Frontexu beze změny.

Zakládající nařízení agentury Frontex bylo čtyřikrát pozměněno: v letech 2007, 2011, 20162019, přičemž každé pozměňující nařízení o něco rozšířilo mandát, funkce a rozpočet této agentury.

Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)

Nařízením (EU) č. 1052/2013 byl zřízen Evropský systém ostrahy hranic (infografika zde), rámec pro výměnu informací a spolupráci mezi agenturou Frontex a různými vnitrostátními orgány zapojenými do ostrahy hranic. V tomto rámci sdílí agentura Frontex s členskými státy tzv. Evropský situační obraz.

Evropský situační obraz je grafické rozhraní, které prezentuje v téměř reálném čase údaje o incidentech a informace od různých vnitrostátních pohraničních orgánů shromažďované v národních koordinačních centrech, jakož i údaje získané ze zavedených nástrojů ostrahy, jako jsou senzory, platformy a další zdroje (viz obrázek 7 na str. 21). Tímto způsobem se agentura Frontex snaží podporovat členské státy prostřednictvím zlepšování sledování situace a schopnosti reakce na vnějších hranicích a v předhraniční oblasti.

Služby fúze dat systému EUROSUR zahrnují: EMSA (European Maritime Safety Agency), EFCA (European Fisheries Control Agency), Copernicus (Program Evropské unie pro pozorování Země), SatCen (European Union Satellite Centre ).

Každodenní sledování situace

Agentura Frontex denně zasílá vnitrostátním orgánům prostřednictvím Evropského situačního obrazu včasné a relevantní informace o situaci na vnějších hranicích. Poskytuje také informace o konkrétních událostech, ke kterým dochází v operačních oblastech přidělených společným operacím agentury Frontex. Poskytuje také platformy pro dozor v reálném čase (například vzdušný dozor), které umožnily provádět v reálném čase operativní reakce na události v případech, kdy byly přítomny prostředky členských států/zemí přidružených k Schengenu nebo prostředky společné operace.

Umístění nejvýznamnějších tras nelegální migrace vedoucích do Evropské unie zapříčinilo, že téměř 80 % rozpočtu agentury Frontex určeného na společné operace je věnováno operacím prováděným na moři. Některé z těchto operací (např. MinervaPoseidon) zahrnují také kontroly na hraničních přechodech, ale jejich hlavním zaměřením je v zásadě ostraha hranic a většina z nich aktivně funguje od roku 2006 a 2007.

Podle nového nařízení bude mít agentura Frontex do roku 2027 k dispozici stálý útvar čítající až 10 000 operativních pracovníků (viz obrázek 2 na str. 12).

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: Autor – Rock Cohen – FRONTEX, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79475856

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.