Mexiko si připomenulo pět století od španělské conquisty omluvou

Mexický prezident se omluvil původním Mexičanům za zvěrstva španělských dobyvatelů.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador (dále AMLO) požádal v rámci oficiální připomínky 500. výročí pádu aztéckého hlavního města Tenochtitlánu původní obyvatele Mexika o odpuštění za násilí, které jim přinesla krvavá španělská conquista (dobytí).

Mexiko si 13. srpna připomenulo pětisté výročí dobytí aztéckého hlavního města vojáky dobyvatele Hernána Cortése. Španělé a jejich místní spojenci porazili aztécké vůdce a město dobyli, vyplenili a srovnali se zemí. Začala tak tři století španělské nadvlády v zemi.

„Dnes si připomínáme pád velkého Tenochtitlánu a omlouváme se obětem katastrofy, kterou způsobila španělská vojenská okupace Mesoameriky a území současné Mexické republiky,“ řekl ve svém projevu López Obrador. Mexický prezident dodal, že také španělská monarchie a římskokatolická církev by se měly formálně omluvit za zvěrstva spáchaná během dobývání.

AMLO zopakoval svoji tezi, která kritizuje koloniální narativ dějin. „Dobytí a kolonizace jsou znaky zaostalosti, ne civilizace, ještě méně spravedlnosti.“ Podle mexického politika je koloniální éra zodpovědná i za vytvoření dlouhodobých podmínek nerovnosti a korupce v Mexiku. Většina Mexičanů se dnes hlásí k mestickému dědictví, které je směsí evropských a domorodých kořenů. Oblasti, v nichž převažují domorodí obyvatelé, jsou mnohem chudší, volí tudíž současného prezidenta, který slíbil, že bude stavět mexické chudé na první místo.

AMLO před výročím zesílil kritiku Španělska a dalších evropských zemí, včetně Rakouska. Člen bývalé vládnoucí habsbursko-lotrinské dynastie arcivévoda Maximilián stál v čele francouzské intervence v Mexiku v 60. letech 19. století, která zde nakrátko vytvořila mexické císařství.

V minulém roce požádal AMLO vídeňské Etnologické muzeum, aby Mexiku k letošnímu výročí zapůjčilo péřovou čelenku připisovanou poslednímu aztéckému vládci Montezumovi, Rakousko ale žádost odmítlo.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.