V Německu může být vytvořena nadace na podporu Severního proudu 2

Klimatická nadace by měla přispět k dokončení stavby plynovodu v Baltském moři, které se snaží zabránit Spojené státy sankcemi.

Zemský parlament Meklenburska-Předního Pomořanska uvolnil cestu pro zřízení zemské ekologické nadace, která má rovněž podpořit dokončení kontroverzního plynovodu Severní proud 2 v Baltském moři, uvedly noviny Die Zeit.

SPD, CDU a levice hlasovaly pro, AfD se zdržela hlasování. Společnost Nord Stream 2 AG uvítala plánované založení. Nadace podporuje německé klimatické cíle a umožňuje zabezpečení dodávek zemního plynu, oznámila společnost.

Podle ministerské předsedkyně Manuely Schwesigové (SPD) by nadace měla primárně podporovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí, přírody a klimatu. Mohla by se však také stát po omezenou dobu ekonomicky aktivní. „Nemáme v plánu, aby tato nadace postavila nebo provozovala plynovod,“ řekla Schwesigová. Existuje pouze možnost přispět k dokončení.

„Zda bude tato možnost potřebná a využitá, závisí na tom, zda se USA nadále spoléhají na sankce vůči německým a evropským společnostem,“ uvedla dále Schwesigová. Nadace zvažuje nákup komponentů a strojů, které jsou nezbytné pro dokončení plynovodu.

Záměrem je v maximální možné míře obejít hrozící americké sankce vůči společnostem zapojeným do výstavby potrubí. Schwesigová vyjádřila naději, že jednání mezi spolkovou vládou a novou administrativou USA by mohlo situaci ulehčit.

USA ospravedlňují svůj odpor vůči projektu a oznámené sankce vůči zúčastněným společnostem tím, že jejich evropští partneři jsou příliš závislí na ruském plynu. Navrhovatelé potrubí naopak obviňují USA z toho, že chtějí v Evropě jen lépe prodávat svůj kapalný plyn.

Schwesigová bránila založení nadace proti kritice ekologických sdružení, které volají po úplném odklonu od fosilních paliv. Jako průmyslově vyspělá země má Německo vysoké energetické nároky, které by v budoucnu měly být pokryty také zelenou elektřinou. Jako překlenovací technologie pro úspěšný energetický přechod jsou však nutné elektrárny na plyn.

Dokončení je otázkou ekonomických důvodů, a to i s ohledem na pokročilost stavby. Podle ruské energetické společnosti Gazprom jako hlavního investora je dokončeno 94 % plynovodu.

Před několika týdny obnovila ruská loď pokládání potrubí a dokončila 2,6 kilometrový úsek potrubí v německé výlučné ekonomické zóně. Práce na chybějící části u dánského ostrova Bornholm mají začít v polovině ledna.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.