Globální rizika: Největší hrozbou zůstává změna klimatu

Podle Světového ekonomického fóra jsou největší nebezpečí pro Zemi tato: extrémní povětrnostní podmínky, neúspěch v boji proti změně klimatu a poškozování životního prostředí způsobené člověkem.

Tyto tři aspekty proto patří mezi rizika s nejvyšší pravděpodobností v příštích 10 letech – kromě koncentrace digitální moci, digitální nerovnosti a selhání kybernetické bezpečnosti. Světové ekonomické fórum (WEF – World Economic Forum) zároveň varuje před rostoucí nerovností a sociálním rozdělením v důsledku pandemií, uvedla Tagesschau.

Větší ochrana klimatu má být podle Světového ekonomického fóra odpovědí na všechna nebezpečí, to se vztahuje i na koronakrizi.

WEF již ve zprávě o globálních rizicích (Global Risk Report) v roce 2020 označil klimatickou krizi a její důsledky za hlavní rizika. Tehdy byly extrémní vlny veder a ničení ekosystémů přírodních zdrojů dvě rizika spojená s klimatem.

Výkonná ředitelka WEF Saadia Zahidiová nyní vyzvala vlády a společnosti ke spolupráci, protože sociální rozdělení a digitální znevýhodnění by také mělo dopad na ochranu životního prostředí. „Nečinnost proti hospodářským nerovnostem a sociálním rozdílům může dále brzdit opatření proti změně klimatu, která představuje pro lidstvo stále existenční hrozbu,“ uvedla Zahidiová.

Podle WEF hrozí miliardám lidí, že přijdou o digitální skok vpřed, protože rostoucí rozdíly jsou výzvou pro sociální strukturu. Ve střednědobém horizontu bude globální ekonomika ohrožena vedlejšími účinky koronavirové krize, zatímco geopolitická stabilita bude v příštích 5 až 10 letech kriticky křehká.

Globální rizika

Jak uvádí zpráva Global Risks Report 2021, okamžité lidské a ekonomické náklady na COVID-19 jsou závažné. Hrozí, že se omezí roky pokroku ve snižování chudoby a nerovnosti a že se dále oslabí sociální soudržnost a globální spolupráce. Ztráta pracovních míst, prohlubující se digitální propast, narušené sociální interakce a náhlý posun na trzích by mohly vést k hrozným důsledkům a ztraceným příležitostem pro velkou část světové populace. Důsledky (v podobě sociálních nepokojů, politické fragmentace a geopolitického napětí) budou formovat účinnost našich odpovědí na další klíčové hrozby příštího desetiletí: kybernetické útoky, zbraně hromadného ničení a zejména změna klimatu.

COVID-19 zrychlil a rozšířil čtvrtou průmyslovou revoluci rychlou expanzí elektronického obchodu, online vzdělávání, digitálního zdraví a práce na dálku. Tyto posuny budou i nadále dramaticky transformovat lidské interakce a živobytí dlouho poté, co bude pandemie za námi. Tato změna může společnostem přinést obrovské výhody – reakce na COVID-19 je plná příkladů, od schopnosti teleworkingu až po rychlý vývoj vakcíny. Tento vývoj však také může vést k prohloubení a vytvoření nerovností. Respondenti globálního průzkumu vnímání rizik (GRPS – Global Risks Perception Survey) hodnotili „digitální nerovnost“ jako kritickou hrozbu pro svět v příštích dvou letech.

Populace se stále více polarizují a bombardují dezinformacemi a zvětšující se propast v digitálních schopnostech riskuje vznik digitální „podtřídy“. Regulační reakce v boji s těmito jevy riskuje další rozpojování společností.

Infodemie

Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová v červnu 2020 uvedla, že „koronavirová pandemie je zároveň infodemie (šíření nadměrného množství informací o určitém problému, často neověřených a zavádějících). Je doprovázena obrovskou vlnou dezinformací a podvodů na spotřebitelích. Skutečně se ukázalo, že dezinformace nepoškozují pouze zdraví našich demokracií, ale poškozují také zdraví našich občanů. Může to negativně ovlivnit ekonomiku a podkopat reakci veřejných orgánů (a tím oslabit zdravotní opatření).“

Obecněji řečeno, dezinformační kampaně mohou narušit důvěru komunity ve vědu, ohrozit vládu a roztrhat sociální strukturu. Podle GRPS „odpor proti vědě“ zvýší v příštím desetiletí rizika „selhání opatření v oblasti klimatu“ a „infekčních nemocí“.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto-Autor – WEF 2019 via www.weforum.org

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.