Recyklace baterií se stane nutností

Těžba surovin pro elektromobily škodí lidem i přírodě. To by se ale mohlo změnit: prostřednictvím materiálů získaných v Evropě a důslednou recyklací.

Změna v dopravě směrem k mobilitě šetrné ke klimatu je založena na surovinách, které jsou všechno, jen ne čisté. Lithium, kobalt, nikl a měď jsou základními složkami při výrobě baterií, a tedy při výrobě elektromobilů. Díky tomu jsou minerály a kovy vyhledávanými surovinami po celém světě. Jejich získávání je však často doprovázeno vážným poškozováním životního prostředí a porušováním lidských práv.

(Např. v Portugalsku, kde se nacházejí nejdůležitější ložiska lithia v Evropě, se dostávají do konfliktu zájmy obyvatel, ochránců přírody, portugalské vlády a EU – psali jsme zde.)

Některé z těchto surovin by také mohly být udržitelně těženy a zpracovávány v Evropě, říká Roberto García Martínez. Je vedoucím švédské těžební společnosti Eurobattery Minerals (EBM), která plánuje sociálně a ekologicky kompatibilní těžbu ve Finsku, Španělsku a Švédsku. „Těžba má být poháněna sluneční nebo větrnou energií,“ říká Martínez. „Nastávající generace by neměly trpět ekologickými katastrofami v důsledku těžby a samotné těžební regiony by měly mít ekonomický prospěch.“

V rámci Evropského zeleného údělu by se EU chtěla stát nezávislou na zahraničních výrobcích baterií propagací své vlastní výroby – rovněž za účelem úspory nákladů a emisí během přepravy. Ale většina surovin pro tento projekt by stále pocházela ze solných plání v Chile a kobaltových dolů v Kongu. Ačkoli existují také plány financování EU pro těžbu surovin v Evropě, pokrok je zatím pomalý. Šéf EBM Martínez říká, že pouze 2 % baterií pro elektromobily používaných v Evropě jsou v současnosti zcela vyrobena v EU. Jeho společnost chce toto procento zvýšit a plánuje zahájit těžbu kobaltu, mědi a niklu v roce 2023 ve finském Hautalampi.

Výroba elektromobilů je energeticky náročnější než u konvenčních vozidel

Německý Institut pro systémy a inovační výzkum Fraunhofer informoval, že  ve srovnání s konvenčními automobily je výroba elektromobilů díky procesům výroby baterie výrazně energeticky náročnější. V závislosti na zdroji energie, energetické účinnosti výroby a velikosti baterie jsou emise skleníkových plynů o 70 až 130 % vyšší než při výrobě benzínových nebo naftových vozidel. V provozu však elektromobily (v závislosti na použité elektřině) způsobují méně skleníkových plynů.

Pokud jde o negativní ekologické dopady elektromobilů, je obzvláště důležitá těžba a výroba surovin. Důvodem je na jedné straně vysoká poptávka po surovinách a složitý výrobní proces. Na druhé straně nedostatečné environmentální, sociální a bezpečnostní normy nebo nedostatek kontrolních a regulačních mechanismů.

EU chce financovat vlastní baterie a vše elektrifikovat

Jak se uvádí v materiálu Evropské komise z roku 2020, má být během dekády elektrifikováno vše, co elektrifikovat lze (tedy, kde je to technologicky a ekonomicky životaschopné). Baterie se tak stanou jedním z nejdůležitějších klíčových předpokladů přechodu na zelenou energii, který usnadní stávající i nové technologie.

Za pomoci státního financování má být také v EU zahájena výroba baterií pro e-auta. Ale mají Evropané vůbec šanci proti asijským firmám?

„Asiaté dominují na trhu lithium-iontových článků pro elektromobily,“ uvedl obchodní poradce Wolfgang Bernhart. Podle jeho analýzy tvořili v roce 2019 výrobci z Dálného východu téměř 90 % výrobní kapacity. Jedná se především o čínské společnosti jako CATL, BYD nebo Wanxiang Group, následovány firmami LG Chem, Samsung nebo SK Innovation v Jižní Koreji a japonským elektrickým gigantem Panasonic, na jehož bateriovou technologii se průkopník elektromobilů Tesla dosud spoléhal, USA měly tržní podíl kolem deseti procent a zbytek světa (včetně EU) jen 1 %.

To by se mělo změnit. Evropská komise chce financovat výzkum a vývoj evropských bateriových článků v rámci svého programu IPEC (Important Project of Common European Interest – důležitý projekt společného evropského zájmu) v celkové výši 3,2 miliardy eur.

Klíčová role Španělska a Portugalska

První Iberský summit o bateriích organizovaný EIT InnoEnergy v loňském roce prokázal zásadní roli, kterou Španělsko a Portugalsko hrají při rozvoji hodnotového řetězce týkajícího se elektrických baterií v Evropě.

Summit ukázal, že Španělsko a Portugalsko se staly pro Evropu klíčovou oblastí pro přechod od fosilních paliv k obnovitelné energii. Cílem je přeměnit starý kontinent na soběstačnou oblast, která může generovat efektivní baterie nejen jako zdroj energie, ale také mobility.

„Na těchto zasedáních jsme byli schopni zjistit, že máme všechny ingredience, které průmysl vyžaduje pro přechod na čisté energie a pro vytvoření konkurenceschopného průmyslu kolem baterií. Máme suroviny, poptávku na místním trhu, silné a inovativní obchodní iniciativy, znalosti a kapacity, abychom se stali základním prvkem evropské strategie,“ prohlásil Mikel Lasa, generální ředitel EIT InnoEnergy Iberia.

Pyrenejský poloostrov je druhým největším regionem výroby automobilů v Evropě a přední oblastí, pokud jde o výrobu obnovitelné energie a průmyslových dodávek. Z tohoto důvodu má jedinečnou příležitost získat část trhu s bateriemi.

Recyklace jako strategický pilíř

Evropa potřebuje vlastní průmysl recyklace baterií a Evropská bateriová aliance v EU by to měla uskutečnit, napsal Raphaël Danino-Perraud pro web energypost.eu. Z ekonomických, strategických a ekologických důvodů je dnes třeba změnit naprostou závislost na outsourcingu (v tomto případě do Asie) výroby a recyklace baterií. Asie poskytuje více než 90 % celosvětového výkonu autobaterií, polovina pochází z Číny.

Baterie z elektromobilů nejsou dosud nikde recyklovány v potřebném měřítku, protože trh je stále v plenkách a je třeba nejprve vyčerpat životnost baterií. Ten den ale brzy přijde a průmysl se rychle rozšíří: Mezinárodní agentura pro energii (IEA) říká, že do roku 2030 budou elektromobily tvořit 15–30 % prodeje nových automobilů. V současné době je Asie připravena ovládnout také recyklaci autobaterií, protože už to probíhá u těch malých (baterie pro smartphony, počítače, tablety atd.)

Významný recyklační potenciál v EU

Zpráva Institutu IFRI uvádí, že recyklační potenciál baterií v EU je významný a představuje trojí výzvu:

  • pro životní prostředí (recyklace umožňuje úspory energie ve srovnání s těžbou)
  • ekonomickou (rozvoj recyklační infrastruktury a průmyslového ekosystému spojeného se skladováním elektřiny vytvoří pracovní místa a hodnotu)
  • strategickou (umožní obnovu nerostných zdrojů, které EU netěží na svém území a které lze znovu využít přímo do průmyslových odvětví EU)

Existuje však mnoho překážek, protože trh je stále nejistý a není příliš vyspělý. Počet elektromobilů je nevýznamný a většina z nich dosud nedosáhla konce svého života. Zde se objevují otazníky týkající se životnosti baterií, jejich sběru, stavu a adaptability na recyklační procesy. Nedostatek znalostí o výrobě a složení baterií je překážkou účinnosti recyklačních procesů a může dokonce vést k technickým nehodám.

I přes výrazný růst zůstává trh s bateriemi charakterizován rychlým technologickým vývojem, který má přímý vliv na použité suroviny. V danou dobu se také používá mnoho typů baterií, což ztěžuje standardizaci procesů průmyslové recyklace a zpochybňuje jejich ekonomickou životaschopnost. Trhy se surovinami zase podléhají určitému finančnímu kolísání, díky němuž jsou investice do recyklace nejisté. (Celá zpráva je k dispozici v angličtině zde).

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.