Etiopská racionalita na pomezí světů? Rozhovor s Janem Svobodou

Podcast: Dnes s Janem Svobodou o afrických přístupech ke společenským rozporům, specificky o etiopských příspěvcích k racionálnímu postoji k sociálním konfliktům. Pokračuje nový seriál podcastu na webu !Argumentu!

Jsme rádi, že můžeme našim čtenářům nabídnout nový seriál rozhovorů ve formátu podcastu, jehož smyslem je představit důležitá témata analyzovaná českými vědci. Odborníci, kteří naším prostřednictvím osloví veřejnost, se v jednotlivých rozhovorech budou věnovat strategickým otázkám současnosti z hlediska nejrůznějších oborů. Srozumitelně a přístupně široké veřejnosti. Seriál je součástí výzkumného programu “Globální konflikty a lokální souvislosti” Strategie AV21 a časopis !Argument je jeho mediálním partnerem. Rozhovory o různých otázkách se na našich stránkách budou objevovat pravidelně.

Přejeme poučný a zajímavý poslech!

Etiopská racionalita na pomezí světů? Rozhovor s Janem Svobodou

Rozhovor s Janem Svobodou o afrických přístupech ke společenským rozporům, specificky o etiopských příspěvcích k racionálnímu postoji k sociálním konfliktům. Dr. Jan Svoboda je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Rozhovor je součástí podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti”: srozumitelně o strategických otázkách naší doby. Rozhovor připravil Marek Hrubec.


Jaké vzdělávání potřebují občané ve společenských změnách? Rozhovor s Martinem Kopeckým

Rozhovor s Martinem Kopeckým o vztazích mezi vzděláváním občanů a politikou v aktuálních proměnách společnosti. Doc. Martin Kopecký pracuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovor připravil Daniel Veselý.

Jak porozumět zemím Dálného východu? Pomocí pochopení jejich právních systémů. Rozhovor s Michalem Tomáškem

Rozhovor s Michalem Tomáškem o porozumění Číně, Japonsku a dalším zemím Dálného východu prostřednictvím pochopení jejich odlišných právních systémů. Prof. Michal Tomášek je proděkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor je součástí podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti”: srozumitelně o strategických otázkách naší doby. Rozhovor připravil Marek Hrubec.


Jaké jsou meze trhu? Rozhovor s Martinem Brabcem

Rozhovor s Martinem Brabcem o ekonomických a etických mezích trhu. Dr. Martin Brabec pracuje ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Rozhovor připravil Daniel Veselý.


Mýtus o demokracii a právu? Rozhovor s Petrem Aghou

Rozhovor s Petrem Aghou o sporech o demokracii a lidská práva v éře nadnárodního práva. Dr. Petr Agha pracuje v Ústavu státu a práva AV ČR. Rozhovor je součástí podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“: srozumitelně o strategických otázkách naší doby. Rozhovor připravila Miluš Kotišová.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.