Hospodářské problémy Ruska se přenášejí do střední Asie, kde vidí řešení v dalším exportu pracovníků

V Uzbekistánu doporučili způsoby, jak překonat krizi a podpořit další vývoz pracovních sil, například do Česka.

Uzbecký Ústav pro prognózování a makroekonomický výzkum uveřejnil novou zprávu, která se týká situace pracovních migrantů a remitencí. Uzbecká ekonomika je na tomto zdroji značně závislá, podobně jako další středoasijské ekonomiky.  Hospodářské problémy Ruska, kam doposud směřovala značná část pracovníků, budou znamenat pro střední Asii ekonomické a sociální problémy, například růst nezaměstnanosti a chudoby.

Zpráva zvedla, že v roce 2021 činily remitence do Uzbekistánu 8,1 miliardy USD, z nichž 70 % (5,6 miliardy USD) pocházelo z Ruské federace. Ve stejném roce činil počet uzbeckých pracovních migrantů v Rusku 1 036 305 osob (podle údajů Ministerstva práce a pracovních vztahů). Výše měsíčních převodů na jednoho pracovního migranta v roce 2021 činila 453 USD.

Za těchto okolností je ekonomická stabilita země do značné míry závislá na přílivu remitencí, tedy na migrační politice přijímajících zemí. Jakékoli ekonomické otřesy, které nutí migranty vrátit se domů, dramaticky zvyšují míru nezaměstnanosti v zemi a prohlubují chudobu, protože zastavují remitence.

Nová analýza potenciálu migrační politiky dospěla k následujícím závěrům:

  • nejdůležitějšími faktory pro pracovní migraci se ukázaly být znalost anglického jazyka, přítomnost diplomatických zastoupení, cena letenek a výše HDP na obyvatele ve vysílající zemi;
  • diplomatické mise v dárcovských zemích zvýšily pracovní migraci o 16 %;
  • požadavek angličtiny v dárcovských zemích snižuje pracovní migraci z Uzbekistánu o 55 %;
  • nejatraktivnějšími destinacemi pro pracovní migraci z Uzbekistánu jsou Polsko, Bulharsko, Litva, Česká republika, Francie, Německo a Velká Británie s potenciálem 8 až 80 %;
  • země jako Singapur, Saúdská Arábie a Japonsko mají potenciál 4 až 49 %;
  • ze zemí SNS mají největší potenciál Ázerbájdžán a Bělorusko.

Podle zprávy je nutné v současných podmínkách zvážit nové možnosti vývozu pracovních sil z Uzbekistánu. V současné době má Uzbekistán pracovní dohody s 27 zeměmi světa (včetně Česka), nicméně hlavními zeměmi pro pracovní migranty jsou Rusko, Kazachstán a Turecko.

Uzbečtí experti vytvořili na základě shora uvedených poznatků model, který měl určit, jak pracovní migrace funguje a identifikovat nejslibnější trhy. Zpráva doporučila vládě další kroky pro podporu vývozu pracovní síly ze země, například posilování diplomatických zastupitelstev, analýzu zahraničních pracovních trhů, výuku cizích jazyků nebo dotace na letenky.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.