OSN: Ceny potravin se snižují už pátý měsíc v řadě

Index cen potravin dosáhl v srpnu v průměru 138,0 bodu, což je o 1,9 % méně než v červenci. Oproti předchozímu roku však současné ceny nejsou  příznivé.

Barometr světových cen potravinářských komodit v srpnu snížil již pátý měsíc v řadě, neboť se snížily kotace většiny referenčních položek, informovala zpráva Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (FAO). Její index cen potravin dosáhl v srpnu v průměru 138,0 bodu, což je o 1,9 % méně než v červenci, ovšem v meziročním srovnání je vyšší o 7,9 %. Index sleduje měsíční změny mezinárodních cen koše běžně obchodovaných potravinářských komodit.

Index cen obilovin FAO se oproti předchozímu měsíci snížil o 1,4 %, což bylo způsobeno poklesem mezinárodních cen pšenice o 5,1 %, který odrážel jednak lepší vyhlídky výroby v Severní Americe a Ruské federaci, jednak obnovení vývozu z černomořských přístavů na Ukrajině. Ceny rýže se v průměru během měsíce udržely na stejné úrovni, zatímco kotace hrubých zrnin mírně vzrostly, a to o 0,2 %. Vyšší světové ceny kukuřice v důsledku horkých a suchých pěstitelských podmínek v Evropské unii a USA  byly kompenzovány nižšími cenami ječmene a čiroku.

FAO Index cen potravin a ukazatele cen potravinových komodit FAO

Index cen rostlinných olejů FAO se oproti červenci snížil o 3,3 % a dosáhl úrovně mírně nižší než v srpnu 2021. Světové ceny sójového oleje mírně vzrostly v důsledku obav z dopadu nepříznivých klimatických podmínek na produkci v USA, ale tento nárůst byl více než kompenzován nižšími kotacemi palmového, slunečnicového a řepkového oleje, které odrážely zvýšenou dostupnost palmového oleje z Indonésie (důsledek nižších vývozních daní) a postupné obnovení dodávek slunečnicového oleje z ukrajinských přístavů.

Index cen mléčných výrobků se v srpnu snížil o 2,0 %, přičemž zůstal o 23,5 % nad svou hodnotou ze srpna 2021. Světové ceny sýrů rostly již desátý měsíc v řadě, zatímco ceny mléka se snížily v důsledku očekávání zvýšených dodávek z Nového Zélandu. Výroba mléka v západní Evropě a ve Spojených státech amerických sleduje pokles.

Index cen masa FAO se oproti červenci snížil o 1,5 %, v meziročním srovnání je však o 8,2 % vyšší. Mezinárodní kotace drůbežího masa v srpnu klesly v důsledku zvýšené globální exportní dostupnosti a světové ceny hovězího masa se snížily kvůli slabé domácí poptávce v některých předních exportních zemích. Kotace vepřového masa vzrostly.

Index cen cukru FAO se snížil o 2,1 % na nejnižší úroveň od července 2021, což bylo vyvoláno především vysokými vývozními limity v Indii a nižšími cenami etanolu v Brazílii.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.