Řekněme to Fialovi

Milan Daniel píše o jedné lokální protiválečné iniciativě, která byla připravena v souvislosti se 17. listopadem.

Za dveřmi je výročí slavného převratu. Stále více občanů však vnímá aktuální skutečnost kriticky a demonstruje svou vůli řešit svou budoucnost jinak, než si to představuje vládnoucí věrchuška. Probíhajícím katastrofám kraluje válka a vláda, která by před ní měla chránit občany své země, se nekriticky solidarizuje s pochybnou stranou konfliktu.

Den boje za svobodu a demokracii může být i v malých místech a obcích pro atomizované odpůrce války v zemi příležitostí vytvořit občanskou platformu odporu. Spolu s přáteli jsme v našem městě připravili na tento den petiční akci nazvanou Ne válce. Má formu tohoto krátkého dopisu:

Pane Fialo; my, podepsaní občané, s velkým znepokojením sledujeme zničující válku na Ukrajině, kde dochází k destrukci hodnot a lidských životů, provázené obrovskou migrací. To vše má devastační účinky jak pro tuto zemi, tak pro Evropu, Českou republiku nevyjímaje.

Naléhavě vás proto žádáme, aby vámi vedená vláda České republiky přestala tuto válku podporovat a okamžitě podnikla veškeré možné kroky potřebné k jejímu zastavení a zahájení jednání válčících stran o příměří.

Neděláme si iluze o tom, že jeden dopis, jedna petice občanů, bude hodna páně premiérovy pozornosti. V zemi je však obcí více než šest tisíc a žijí v nich miliony lidí. Ti všichni mohou listopadové výročí využít k projevu společné vůle, a jako vedlejší efekt vytvořit místní komunitu zaměřenou proti válce.

Jasně: jsme proti válce. Dejme to nezpochybnitelně najevo.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.