Společná rezerva záchranářského vybavení a zdravotnického materiálu EU bude umístěna ve Finsku

Evropská komise modernizovala mechanismus civilní ochrany EU a vytvořila rescEU, aby chránila občany před katastrofami a zvládala vznikající rizika. Je plně financován EU. 

Evropská komise financuje první chemickou, biologickou, radiologickou a jadernou strategickou rezervu EU ve Finsku v rámci rescEU, která zahrnuje osobní ochranné prostředky, měřicí zařízení, léčiva a protilátky ve Finsku pro případ chemických, biologických, radiologických a jaderných havárií, informoval portál finského ministerstva vnitra.

Záchranářské vybavení a zdravotnický materiál jsou určeny k ochraně pracovníků první pomoci i civilního obyvatelstva. Projekt potrvá do podzimu 2026. Jeho rozpočet činí 242 milionů eur, přičemž se jedná o velmi významný projekt a první svého druhu.

„Zásoby, které budou vytvořeny ve Finsku, zlepší strategickou připravenost a pohotovost Evropské unie reagovat na různé druhy hrozeb, zejména v severní Evropě a v oblasti Baltského moře. Ve změněném bezpečnostním prostředí je společná připravenost EU důležitější než kdy jindy,“ upozornila ministryně vnitra Krista Mikkonenová.

„Díky tomuto projektu se Finsko stane důležitým hráčem při zvyšování evropské bezpečnosti. Zároveň projekt posílí naši národní připravenost,“ dodala Mikkonenová.

„Ruská agresivní válka proti Ukrajině potvrdila potřebu posílit připravenost EU v oblasti CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). Proto rezervy rescEU CBRN poskytnou EU významný bezpečnostní polštář umožňující rychlou a koordinovanou reakci na úrovni EU. Chtěl bych poblahopřát Finsku, že se stalo prvním členským státem, který vytvořil strategickou rezervu CBRN v rámci rescEU,“ uvedl evropský komisař pro krizové řízení Janez Lenarčič.

Ministerstvo vnitra bude projekt realizovat ve spolupráci s ministerstvem sociálních věcí a zdravotnictví, Finským institutem pro zdraví a sociální péči, Národní agenturou pro nouzové zásobování a Úřadem pro radiační a jadernou bezpečnost.

Dvanáctihodinová reakční doba

Musí být možné odeslat skladovaný materiál do oblasti postižené katastrofou nebo krizí do 12 hodin od přijetí nabídky pomoci. První množství zásob má být k dispozici v roce 2024.

„V průběhu letošního roku budou v rámci projektu nastaveny výstražné a logistické procesy pro odeslání získaného materiálu těm, kteří potřebují pomoc. Na této práci se podílí široká meziodvětvová síť,“ zmínil Kimmo Kohvakka, generální ředitel záchranných služeb.

Materiál bude sestaven z několika modulů, z nichž každý bude obsahovat potřebný materiál pro 100 pracovníků první pomoci v situacích CBRN po dobu 14 dní.

Vzácné léky

Důležitou roli v projektu hraje zdravotnictví a sociální péče, protože součástí rezervy je i zdravotnický materiál. Mnoho léků a protilátek používaných při CBRN incidentech je vzácných a jsou potřeba velmi zřídka.

„I když jsou zásoby určeny pro použití v celé EU, zlepšují také národní připravenost Finska. Finsko již má dobře fungující systém povinných zásob léků, který nám umožnil zajistit dostupnost léků lépe než ostatním zemím EU i během pandemie COVID-19,“ říká Taneli Puumalainen, vedoucí oddělení na ministerstvu sociálních věcí a zdravotnictví.

Přeshraniční připravenost na antidota

Finský institut pro zdraví a sociální péči bude zodpovědný za projekt skladování protilátek pro případ chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb.

„Finský institut pro zdravotnictví a sociální péči má solidní a nedávné zkušenosti se zásobováním léčivými přípravky a národní připraveností, což poskytuje dobrý základ pro připravenost na evropské úrovni,“ zdůraznil Toni Relander, ředitel farmaceutického velkoobchodu Finského institutu pro zdravotnictví a sociální péči.

Jedinečná příležitost k propagaci společných zásob

Národní agentura pro nouzové zásobování (NESA – National Emergency Supply Agency) bude po dobu trvání projektu zodpovědná za nákup, skladování, údržbu a recyklaci osobních ochranných prostředků, měřicího vybavení a podpůrného vybavení specifikovaného v projektu. Výrobky jsou určeny pro použití přednemocničními zdravotnickými záchrannými službami a civilním obyvatelstvem.

„NESA přinese do projektu významné zkušenosti s pořizováním, skladováním a logistickými opatřeními. Budoucí práce poskytne jedinečnou příležitost k podpoře připravenosti, plánování pro nepředvídané události a společných zásob. Zintenzivní také spolupráci s Evropskou komisí, dalšími členskými státy a finským konsorciem,“ oznámil Janne Känkänen, generální ředitel Národní agentury pro nouzové zásobování.

EU má přístup ke společným zásobám materiálů a národním fondům pomoci

Evropská komise zřídila mechanismus civilní ochrany EU v říjnu 2001. Cílem mechanismu je posílit spolupráci v oblasti civilní ochrany mezi zeměmi EU a osmi dalšími zúčastněnými zeměmi s cílem zlepšit prevenci, připravenost a reakci na katastrofy.

Pokud schopnosti evropské nebo jiné země v případě mimořádné události nestačí, může požádat o pomoc prostřednictvím mechanismu Koordinační středisko EU pro reakci na mimořádné události (ERCC – Emergency Response Coordination Centre), které může v rámci mechanismu usnadnit nasazení schopností a týmů pro mimořádné události.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.