TikTok propaguje vaping jako zábavnou, bezpečnou a společensky přijatelnou zábavu – a zamlčuje škodlivost

Mladí lidé, kteří si prohlížejí příspěvky na sociálních sítích, v nichž se objevují e-cigarety, mají větší pravděpodobnost, že budou vapovat a že budou e-cigarety vnímat pozitivně.

Platformy sociálních médií, jako je Instagram, TikTok a Facebook, ukazují vaping v převážné většině v pozitivním světle. Díky těmto zprávám se zdá, že používání elektronických cigaret je běžné a společensky přijatelné.

Tradiční reklama na tabákové výrobky je v Austrálii již několik desetiletí zakázána. Elektronické cigarety jsou však široce propagovány na sociálních sítích, čímž se ruší některé pozitivní výsledky předchozích desetiletí.

Většina platforem má zásady týkající se obsahu, které výslovně zakazují propagaci užívání tabákových výrobků, včetně elektronických cigaret. Náš nový výzkum, který jsme zveřejnili, však ukazuje, že tyto zásady jsou běžně porušovány, aniž by z toho plynuly nějaké důsledky, upozornily Renee Careyová a Jonine Janceyová v článku pro The Conversation.

Pozitivní videa mají za následek více vapingu

Užívání elektronických cigaret mladými lidmi, včetně Austrálie, rychle roste. Přibývá také důkazů o škodlivých zdravotních účincích e-cigaret.

Pozitivní sdělení v sociálních médiích o vapingu mohou mít dopad zejména na mladé lidi, kteří jsou nejčastějšími uživateli sociálních médií. V některých případech se dokonce ukázalo, že tato sdělení jsou otevřeně zaměřena na dospívající.

Výzkumy ukazují, že mladí lidé, kteří si prohlížejí příspěvky na sociálních sítích, v nichž se objevují e-cigarety, mají větší pravděpodobnost, že budou vapovat a že budou e-cigarety vnímat pozitivně. To platí jak pro reklamu na e-cigarety, tak pro obsah vytvářený uživateli, jehož tvůrci efektivně dělají marketingovou práci pro společnosti vyrábějící e-cigarety.

TikTok zdůrazňuje triky a bagatelizuje škody

V naší nedávno zveřejněné studii jsme se zabývali způsoby, jakými jsou e-cigarety propagovány na TikToku. Analyzovali jsme 264 videí v angličtině, která vytvořili uživatelé e-cigaret, a vyhodnotili je na základě vlastních zásad obsahu TikToku z února 2022.

Zjistili jsme, že většina videí (98 %) zobrazuje e-cigarety pozitivně.

Více než čtvrtina videí jasně porušovala zásady obsahu TikToku a propagovala vapingové produkty ke koupi.

Jen málo videí obsahovalo zdravotní varování. Pouze 2 % příspěvků se týkala závislosti na vapingu nebo nikotinu.

Malý počet příspěvků se týkal odborníků na veřejné zdraví nebo komentoval regulaci elektronických cigaret. Tyto příspěvky byly relativně méně populární a získaly menší podíl zobrazení a lajků.

Polovina videí odkazovala na vapingovou komunitu. Tyto příspěvky byly o něco populárnější než ty, které neodkazovaly na společnou identitu. To může působit na utváření norem týkajících se používání elektronických cigaret a zvyšovat dojem, že vaping je společensky akceptován.

Oblíbené příspěvky také obsahovaly odkazy na vapovací triky (například vytváření tvarů z vydechovaného aerosolu), přičemž první výzkumy ukázaly, že mladiství často označovali vapovací triky za důvod, proč začali používat e-cigarety. Příspěvky také využívaly humor, který je účinným nástrojem k oslovení mladých uživatelů sociálních médií.

Videa, která porušovala zásady obsahu, často poskytovala podrobnosti o tom, jak a kde zakoupit výrobky elektronických cigaret. To zahrnovalo poskytování odkazů na online prodejce a na další účty na sociálních sítích.

Častá byla propagace nabídek, jako jsou dárky a výprodejové ceny, což je v přímém rozporu s obsahovými zásadami. Mnoho příspěvků také obsahovalo recenze produktů.

Podle autorek jsou tak současné zásady a moderační procesy pro omezení šíření obsahu podporujícího elektronické cigarety na TikToku nedostatečné.

 

Celý článek najdete zde: „TikTok promotes vaping as a fun, safe and socially accepted pastime – and omits the harms“ (The Conversation, 12.05.2023)

O autorkách: Renee Careyová (vedoucí výzkumná pracovnice na Curtin University), Jonine Janceyová (profesorka v oblasti výzkumu zaměřeného na podporu zdraví a prevenci nemocí, Curtin University)

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.