Quad: První zahraniční cesta nového australského premiéra vedla do Japonska

Anthony Albanese, kterého nedávné volby v Austrálii vynesly do premiérského křesla, zavítal do Tokia, aby se zúčastnil jednání na vysoké úrovni s hlavami Spojených států, Japonska a Indie.

V rámci Čtyřstranného bezpečnostního dialogu (Quadrilateral Security Dialogue – Quad) se novopečený australský premiér Antony Albanese setkal s Joem Bidenem, Fumiem Kišidou a Naréndrou Módím, aby projednali bezpečnostní otázky v Indopacifiku (mimo jiné pakt mezi Čínou a Šalamounovými ostrovy – psali jsme zdezde).

Čtveřice má podle Financial Times rovněž představit nová námořní opatření k omezení nelegálního rybolovu v Indopacifiku, včetně využití satelitní technologie ke sledování nelegálních rybářů. Prezident Biden se v pondělí setkal s premiérem Kišidou, kde představil Indopacifický hospodářský rámec pro prosperitu, který zahrnuje tucet původních partnerů tvořících 40 % světového HDP. Mezi partnery patří Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Indie, Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam a Brunej.

Americko-australské spojenectví a orientace na změnu klimatu

Prezident Biden znovu potvrdil svou pevnou podporu americko-australskému spojenectví a závazek k jeho dalšímu posilování. Ocenil silnou podporu Austrálie Ukrajině po ruské invazi a vedoucí představitelé se shodli na důležitosti pokračující solidarity, mimo jiné s cílem zajistit, aby se žádná podobná událost v Indopacifiku neopakovala. Vedoucí představitelé ocenili rychlý pokrok, kterého Spojené státy a Austrálie společně se Spojeným královstvím dosahují v rámci partnerství AUKUS.  Dohodli se, že budou úzce spolupracovat na provádění indicko-pacifického hospodářského rámce a při řešení existenční hrozby, kterou představuje změna klimatu.

Sobotní volby v Austrálii přinesly překvapivý úspěch labouristů. „Ti budou hledat způsob, jak prosazovat ambicióznější klimatickou politiku,“ napsal John Quiggin ve svém článku pro The Conversation. „Existují způsoby, jak urychlit přechod Austrálie k čistšímu a ekologičtějšímu prostředí, například prostřednictvím veřejných investic do rozsáhlých solárních a větrných elektráren. Příští tři roky budou ekonomicky i politicky náročné. Proměna, kterou přinesly volby, však otevřela možnost změny klimatické politiky,“ míní Quiggin. Podle něj je také „třeba mnohem více prosazovat přechod na elektrická vozidla“.

Velké plány do budoucna

V závěrečném prohlášení z 24. května se vrcholní představitelé shodli na spolupráci v oblasti míru, stability, globální zdravotní bezpečnosti, infrastruktury, klimatu, kybernetické bezpečnosti, kritických a nových technologií, vesmíru, humanitárních a přírodních katastrof.

Státy Quad chtějí v příštích pěti letech usilovat o rozšíření pomoci a investic do infrastruktury v Indopacifiku o více než 50 miliard dolarů. Také budou pracovat na posílení kapacit zemí, které potřebují řešit dluhové problémy – v rámci společného rámce G20 a podporou udržitelnosti dluhu a transparentnosti v úzké spolupráci s finančními orgány příslušných zemí, mimo jiné prostřednictvím „Quad Debt Management Resource Portal“.

Čtveřice také bude pokračovat v doplňkových opatřeních v určených oblastech, jako je regionální a digitální konektivita, čistá energie a odolnost vůči klimatu, včetně odolnosti vůči katastrofám v zařízeních souvisejících s energetikou, které odrážejí priority regionu, včetně výhledu ASEAN pro Indopacifik.

Ve stále digitálnějším světě, kde se objevují sofistikované kybernetické hrozby, a proto je nutné zaujmout kolektivní přístup ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Ve sdělení se k tomuto tématu dočteme: „Abychom naplnili vizi lídrů čtyř zemí o svobodném a otevřeném Indopacifiku, zavazujeme se zlepšit obranu kritické infrastruktury našich zemí sdílením informací o hrozbách, identifikací a vyhodnocováním potenciálních rizik v dodavatelských řetězcích digitálně podporovaných produktů a služeb a sjednocením základních standardů softwarové bezpečnosti pro vládní zakázky, přičemž využijeme naši společnou kupní sílu ke zlepšení širšího ekosystému vývoje softwaru, aby z toho mohli těžit všichni uživatelé.“

Pokud jde o kritické a nové technologie, tak zde se Quad nadále zaměřuje na jejich využití ke zvýšení prosperity a bezpečnosti regionu – to se týká také 5G a diverzifikace dodavatelů v oblasti telekomunikací.Byla zmapována kapacita a slabá místa globálních dodavatelských řetězců polovodičů a padlo rozhodnutí lépe využít vzájemně se doplňujících silných stránek k realizaci rozmanitého a konkurenceschopného trhu s polovodiči.

„Čtyřspolek“ projevuje zájem také o vesmír, kde mohou aplikace a technologie přispět k řešení společných problémů, jako je změna klimatu, připravenost na katastrofy a reakce na ně a udržitelné využívání oceánů a mořských zdrojů. Každý ze čtyř partnerů bude usilovat o zlepšení přístupu veřejnosti k družicovým datům a aplikacím pro pozorování Země.

Závěrem lídři vyjádřili vizi svobodného a otevřeného Indopacifiku s důrazem na význam základních hodnot a zásad. Rovněž se zavázali pracovat na dosažení hmatatelných výsledků v regionu a dohodli se, že příští summit se bude konat v roce 2023 v Austrálii.

Kde se Quad vlastně vzal?

Quad vznikl jako volné partnerství po tsunami v Indickém oceánu v roce 2004, kdy se čtyři země spojily, aby poskytly humanitární pomoc a pomoc při katastrofách. V roce 2007 Quad formalizoval tehdejší japonský premiér Šinzó Abe, ale téměř deset let byl nečinný, zejména kvůli australským obavám, že by mohl dráždit Čínu.

Skupina byla obnovena v roce 2017, což odráží měnící se postoj k rostoucímu vlivu Číny v regionu. Trumpova i Bidenova administrativa považovaly čtveřici za klíč k obratu směrem k většímu zaměření na indo-pacifický region, zejména jako protiváhu asertivních akcí Číny. Vedoucí představitelé čtveřice uspořádali svůj první formální summit v roce 2021 a v březnu se znovu setkali virtuálně.

Čína si stěžuje, že skupina představuje pokus o vytvoření „asijského NATO“, ačkoli na rozdíl od této aliance neexistuje žádný pakt o vzájemné obraně. Členové čtyř zemí tvrdí, že cílem skupiny je prohloubit hospodářské, diplomatické a vojenské vazby mezi čtyřmi zeměmi. A i když to často výslovně neříkají, tato partnerství mají být ochranou proti čínské agresi.

Psali jsme:

Foto: 首相官邸, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.