Význam indopacifického regionu bude podle Blinkena narůstat

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v rámci cesty do jihovýchodní Asie pronesl v Jakartě 14. prosince projev, ve kterém kritizoval „agresivní akce“ Číny a zároveň zdůraznil snahu USA dodávat kvalitní infrastrukturu, posílit investice a bezpečnost v regionu.

To, co se odehraje v Indopacifiku, bude podle Blinkena „více než v kterémkoli jiném regionu určovat trajektorii světa v 21. století. Indopacifický region je nejrychleji rostoucím regionem na planetě.  Podílí se 60 % na světové ekonomice a dvěma třetinami na veškerém hospodářském růstu za posledních pět let. Žije zde více než polovina obyvatel světa, sedm z 15 největších ekonomik.“

Jak uvedl Blinken dále ve svém proslovu, „polovina hlavních obchodních partnerů Spojených států se dnes nachází v Indopacifiku. Je cílem téměř třetiny našeho vývozu, zdrojem přímých zahraničních investic ve výši 900 miliard dolarů ve Spojených státech a vytváří miliony pracovních míst ve všech 50 státech. A v regionu je umístěno více příslušníků naší armády než kdekoli jinde mimo kontinentální území USA, kteří zajišťují mír a bezpečnost, jež mají zásadní význam pro prosperitu v regionu, z čehož máme prospěch my všichni (globální rozmístění základen USA, Číny, Ruska, Francie a Velké Británie je na odkazu zde, mapka 6). A samozřejmě nás spojují naši lidé, jejichž vazby sahají do minulosti několika generací. Ve Spojených státech žije více než 24 milionů asijských Američanů. Před pandemií studovalo na amerických vysokých školách a univerzitách více než 775 000 studentů z Indopacifiku.“

Indopacifik je „mimořádně rozmanitý region s odlišnými zájmy a názory“, pokračoval Blinken. „Vidíme, že vize, které slyšíme od obyvatel Indopacifiku, se do značné míry shodují s našimi. Lidé a vlády tohoto regionu chtějí více a lepší příležitosti pro všechny své obyvatele. Chtějí více příležitostí ke spojení – v rámci svých zemí, mezi svými zeměmi, po celém světě. Chtějí být lépe připraveni na krize, jako je pandemie, kterou právě prožíváme. Chtějí mír a stabilitu. Chtějí, aby Spojené státy byly více přítomny a více se angažovaly. A především chtějí, aby byl region svobodnější a otevřenější. Proto bych se dnes rád pokusil nastínit tuto společnou vizi a to, jak budeme společně pracovat na tom, aby se stala skutečností.“

Svobodný a otevřený Indopacifik

„Když říkáme, že chceme svobodný a otevřený Indopacifik, myslíme tím, že na individuální úrovni budou lidé svobodní ve svém každodenním životě a budou žít v otevřených společnostech. Na úrovni států máme na mysli, že si jednotlivé země budou moci zvolit svou vlastní cestu a své vlastní partnery. A na regionální úrovni máme na mysli to, že v této části světa se budou problémy řešit otevřeně, pravidla budou dosahována transparentně a uplatňována spravedlivě, zboží, myšlenky a lidé budou volně proudit po souši, kyberprostoru a otevřených mořích. Všichni máme zájem na tom, aby tento nejdynamičtější region světa byl bez nátlaku a přístupný všem. To je dobré pro lidi v celém regionu. Je to dobré pro Američany, protože historie ukazuje, že když je tento rozsáhlý region svobodný a otevřený, je Amerika bezpečnější a prosperuje. Budeme tedy spolupracovat s našimi partnery v celém regionu, abychom se pokusili tuto vizi uskutečnit.“

„Dalším způsobem, jak podpořit svobodu a otevřenost, je bránit otevřený, interoperabilní, bezpečný a spolehlivý internet proti těm, kteří aktivně usilují o to, aby se internet stal uzavřenějším, roztříštěnějším a méně bezpečným. Na summitu lídrů Moon-Biden na začátku tohoto roku Korejská republika a Spojené státy oznámily investice ve výši více než 3,5 miliardy dolarů do nových technologií, včetně výzkumu a vývoje bezpečných sítí 5G a 6G.“

„V neposlední řadě budeme společně s našimi spojenci a partnery bránit řád založený na pravidlech, který jsme společně budovali po desetiletí, abychom zajistili, že region zůstane otevřený a přístupný.“ Blinken zdůraznil „svobodu plavby v Jihočínském moři“ a upozornil na „agresivní akce Pekingu ohrožující pohyb obchodu v hodnotě více než 3 biliony dolarů ročně“. „Stojí za to si uvědomit, že s tímto kolosálním číslem, 3 biliony dolarů, je spojeno skutečné živobytí a blahobyt milionů lidí na celém světě. Když obchod nemůže překonat otevřené moře, znamená to, že zemědělci nemohou přepravovat své produkty, továrny nemohou dodávat své mikročipy a nemocnice nemohou dostávat životně důležité léky,“ řekl Blinken.

Navázání silnějších kontaktů a prohloubení spojenectví

Blinken chce „navázat silnější kontakty v rámci regionu i mimo něj“ a „prohloubit spojenectví s Japonskem, Korejskou republikou, Austrálií, Filipínami a Thajskem.“ Tyto vazby podle něj „již dlouho poskytují základ pro mír, bezpečnost a prosperitu v regionu“.

„Evropská unie nedávno vydala strategii pro Indopacifik, která se úzce shoduje s naší vlastní vizí. V NATO aktualizujeme naši strategickou koncepci tak, aby odrážela rostoucí význam Indopacifiku a řešila nové hrozby, například bezpečnostní důsledky klimatické krize,“ upozornil také Blinken.

Obchod, infrastruktura a energie

„Na pokyn prezidenta Bidena vytváříme komplexní indicko-pacifický hospodářský rámec, který bude sledovat naše společné cíle, včetně oblasti obchodu a digitální ekonomiky, technologií, odolných dodavatelských řetězců, dekarbonizace a čisté energie, infrastruktury, standardů pro pracovníky a dalších oblastí společného zájmu. Budeme také podporovat spravedlivý a odolný obchod. To je příběh Jednotného okna ASEANu (ASEAN Single Window), projektu, který Spojené státy podpořily s cílem vytvořit jednotný automatizovaný systém pro celní odbavení v celém regionu. Pomohl zefektivnit obchod tím, že jej učinil transparentnějším a bezpečnějším, čímž snížil náklady pro podniky a ceny pro spotřebitele. Přechod od papírových celních dokladů k digitálním umožnil udržet přeshraniční obchod v chodu i během lockdownů.“

„V neposlední řadě pomůžeme odstranit nedostatky v infrastruktuře. V tomto regionu i na celém světě existuje velký rozdíl, pokud jde o potřeby infrastruktury a to, co je v současné době poskytováno. Přístavy, silnice, energetické sítě, širokopásmové připojení – to vše jsou stavební kameny pro globální obchod, pro konektivitu, pro příležitosti, pro prosperitu. A mají zásadní význam pro inkluzivní růst v Indopacifiku. Jsme přesvědčeni, že Indopacifikem prochází příležitost, a již nyní pracujeme s našimi partnery na tom, abychom ji využili. Jen za posledních pět let Spojené státy zmobilizovaly v regionu více než 7 miliard dolarů na investice do obnovitelných zdrojů energie,“ pochlubil se Blinken.

Posílení bezpečnosti

Dalším tématem Blinkenova projevu bylo posílení bezpečnosti: „Hrozby se vyvíjejí. Náš bezpečnostní přístup se musí vyvíjet spolu s nimi. Budeme usilovat o užší spolupráci v oblasti civilní bezpečnosti, abychom řešili různé výzvy, od násilného extremismu přes nelegální rybolov až po obchodování s lidmi. A přijmeme strategii, která těsněji propojí všechny nástroje naší národní moci – diplomacii, armádu, zpravodajské služby – s nástroji našich spojenců a partnerů. Náš ministr obrany Lloyd Austin tomu říká „integrované odstrašování“. A jde o posílení našich silných stránek, abychom mohli udržet mír, jak jsme to v regionu dělali po celá desetiletí. Nechceme, aby v Indopacifiku docházelo ke konfliktům. Proto usilujeme o seriózní a trvalou diplomacii s KLDR, jejímž konečným cílem je denuklearizace Korejského poloostrova.“

 

Psali jsme:

Ilustrační foto: U.S. Embassy Nigeria, Public domain, via Wikimedia Commons

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.