Příležitosti ke vzájemnému obchodování narůstají

Počet globálních obchodních dohod se v loňském roce výrazně zvýšil.

Zatímco v prvním pandemickém roce 2020 bylo uzavřeno 310 obchodních dohod, v roce 2021 jejich počet vyskočil na 351 – nárůst se tedy oproti předchozím letům zrychlil. To lze interpretovat jako náznak toho, že pandemie nevedla k nové vlně protekcionismu, jak se odborníci na mnoha místech obávali. Graf vychází z údajů Světové obchodní organizace (WTO).

Podle společnosti Germany Trade & Invest (GTAI) mohly obchodní dohody nabrat nový dech díky citlivým otázkám, které vyvolala pandemie covid-19. Je možné, že některým tématům bude v dohodách o volném obchodu věnována větší pozornost, například zdravotnickým výrobkům nebo opatřením na prevenci katastrof. Obchodní dohody nejenže nabízejí řadu příležitostí, ale lze je také pružně uplatňovat a vést k otevření trhů za spravedlivých a rovných podmínek.

Jak ukazuje graf Statista, Evropa vede v počtu uzavřených obchodních dohod. Podle GTAI se EU stále více snaží uzavírat obchodní dohody se třetími zeměmi, aby čelila protekcionismu a nabídla podnikům otevřené trhy. Takové dohody by vedly ke snížení celních a necelních překážek, a usnadnily by tak přístup na nové trhy.

Infografika ukazuje kumulativní počet obchodních dohod na celém světě. Zdroj: Statista.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.