Hlavní světové zóny volného obchodu

Regionální komplexní hospodářské partnerství (RCEP) je největší hospodářskou zónou na světě, která se na celosvětovém HDP podílí přibližně 30 %.

Bude uzavřena dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickými zeměmi Mercosuru (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay)? Na summitu, který se konal v Bruselu ve dnech 17. a 18. července 2023, vedoucí představitelé dotčených zemí potvrdili svou ambici dokončit dohodu do konce roku, ačkoli v řadě bodů, jako jsou environmentální postupy, udržitelnost a podmínky přístupu na evropský zemědělský trh, přetrvávají rozpory, uvedlweb Statista.

Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Mercosurem byla zahájena počátkem roku 2000, ale EU je před čtyřmi lety pozastavila, protože evropské země požadovaly více záruk, zejména pokud jde o boj proti odlesňování a udržitelný rozvoj.

Jak ukazuje mapka níže, Mercosur je jednou z předních světových zón volného obchodu. Jeho váha v mezinárodní ekonomice (3,9 % světového HDP v roce 2019) je však ve srovnání s ostatními významnými hospodářskými společenstvími stále skromná. Z ekonomického hlediska je dohoda EU-Mercosur zajímavější pro jihoamerické země. EU v ní zase vidí příležitost k posílení ochrany životního prostředí a udržitelných postupů v Jižní Americe.

V rámci Regionálního komplexního hospodářského partnerství (RCEP) podepsala Čína a 14 zemí asijsko-pacifického regionu v roce 2020 největší dohodu o volném obchodu na světě. RCEP je největší hospodářskou zónou na světě, která se na celosvětovém HDP podílí přibližně 30 %, těsně následována NAFTA – jejímiž stranami jsou Spojené státy, Kanada a Mexiko (27,9 % v roce 2019). EU-27 se v současné době podílí na celosvětovém hospodářském výkonu přibližně 18 %.

Hlavní hospodářská společenství a jejich podíl na světovém HDP (2019-2024). Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.