Německo se připravuje na umístění čtyř plovoucích terminálů LNG

První dvě zařízení v Severním moři by měla do konce roku 2022 nahradit čtvrtinu dovozu ruského plynu.

Ve čtvrtek 5. května podepsal ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck, který den předtím navštívil přístav Wilhelmshaven v Dolním Sasku na pobřeží Severního moře, smlouvy o pronájmu plovoucích terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG). Zde by měl být první terminál připojen k síti do konce roku 2022. V příštích měsících se tak terminály objeví na německém pobřeží, aby zajistily dodávky plynu do největší evropské ekonomiky a nahradily ruský plyn. Jedná se o čtyři obří plovoucí zařízení, z nichž každé je 300 metrů dlouhé a je vybaveno dvěma kopulovitými nádržemi.

Řešení LNG, které Berlín dlouho odmítal kvůli údajné spolehlivosti ruských dodávek, zamíchalo kartami v německé energetické geopolitice. Od nynějška se bude více dodávat po moři a dodavatelé budou diverzifikovanější. Spojené státy, Norsko a Katar, které Robert Habeck navštívil na přelomu března a dubna, se stávají důležitými energetickými partnery. Tento vývoj má také důsledky pro konkurenceschopnost země: německý průmysl, který spotřebovává velké množství plynu, se musí rozloučit s levnou energií z východu. Vzhledem k nákladům na přepravu a přepracování je LNG mnohem dražší než ruský plyn dodávaný přímo plynovodem.

Pro energetický přechod je plyn dosud potřebný

Vzhledem k tomu, že německá vláda trvá na ukončení těžby uhlí a jaderné energie, bude Německo při přechodu na obnovitelné zdroje energie zpočátku i nadále potřebovat plyn. Výhodou LNG je, že jej lze nakupovat ve vzdálených zemích a přepravovat lodí. Zkapalněním při teplotě minus 162 stupňů se objem velmi zmenší, což usnadňuje přepravu: z 600 metrů krychlových zemního plynu v plynném stavu se stane jeden metr krychlový LNG. Je pravda, že přeprava a přepracování LNG jsou energeticky a technicky náročné. Může však být v krátkém čase dodána do terminálu a poté dodána do plynové sítě.

Německo zatím nemá vlastní terminál LNG. Zkapalněný plyn se proto musí v Německu získávat prostřednictvím terminálů v Belgii (Zeebrügge), Francii (Dunkerque) a Nizozemsku. V současné době je v Evropě 37 terminálů LNG, z toho 26 v členských státech EU. Německá vláda plánuje vybudovat vlastní německé terminály a plovoucí zařízení. Ty mají mít celkovou kapacitu až 27 miliard metrů krychlových plynu. To by stačilo k nahrazení přibližně poloviny současných dodávek ruského zemního plynu.

Většina dodávek LNG je vázána na dlouhodobé smlouvy, což může být problém

Podle bruselského think tanku Bruegel dovezla EU za první čtyři měsíce letošního roku přibližně 50,4 miliardy metrů krychlových LNG. To je téměř o 20 miliard více než v roce 2021. Podle odborníků společnosti Cedigaz Evropa loni dovezla více než čtvrtinu zkapalněného plynu z USA. Dalších 24 % pochází z Kataru a 20 % z Ruska. EU také nakoupila větší množství z Nigérie a Alžírska. Mezitím došlo k výraznému posunu v dovozu. Jak uvedl americký Úřad pro energetické informace, již v lednu vzrostl podíl dodávek z USA do Evropy na více než 50 %. Podle KfW by se USA mohly do roku 2024 stát největším vývozcem LNG. Světovému trhu zatím dominují Katar a Austrálie. Problém je, že většina dodávek LNG je vázána na dlouhodobé smlouvy. Podle analytiků S&P je 80 % celosvětových dodávek plynu pokryto dlouhodobými smlouvami. V krátkodobém horizontu by odkloněný plyn mohl kompenzovat pouze 13 % evropského a britského dovozu z Ruska.

Kolik to bude stát?

Dodávky LNG budou pravděpodobně výrazně dražší než konvenční zemní plyn. Vzhledem k nákladné přepravě a přepracování je cena LNG obvykle vyšší než cena plynu z plynovodu. Většina objemu LNG je vázána na dlouhodobé smlouvy o dodávkách. Nové kvóty se musí draze nakupovat na spotovém trhu. Německo a EU zde soutěží s Asií. Mnoho zemí v této oblasti musí nahrazovat uhlí plynem a platit vysoké ceny za LNG. V Japonsku byla cena LNG již v roce 2020 téměř dvakrát vyšší než německé ceny dovozu plynu.

Psali jsme:

Ilustrační foto: Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.