Reakce poptávky Evropské unie na vysoké ceny zemního plynu

Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu vyvolaly vysoké ceny zemního plynu v Evropské unii snížení poptávky přibližně o 7 %, uvádějí Zachmann a McWilliams.

Evropské trhy s plynem jsou v chaosu. Dodávky z Ruska v prvním čtvrtletí roku 2022 (289 terawatthodin) byly o 30 % nižší než ve stejném období roku 2021 (408 TWh), analyzovali Georg ZachmannBen McWilliams v příspěvku pro think tank Bruegel.

Politici v Rusku i v Evropské unii diskutují o možnosti úplného zastavení dodávek ruského plynu do EU. Trhy jsou mimořádně nervózní, což vedlo k šestinásobnému nárůstu cen plynu v prvním čtvrtletí roku 2022 ve srovnání s předchozím rokem viz obr. 1. (Pozn. red.: další obrázky, tabulky a přílohy zmiňované v textu najdete na originálním odkazu zde).

Obrázek 1: Cena TTF (Title Transfer Facility) v eurech za MWh. Zdroj: Bruegel

Díky vysokým cenám plynu v EU (a příznivým podmínkám na světovém trhu) dovezla EU v prvním čtvrtletí roku 2022 305 TWh zkapalněného zemního plynu (LNG), zatímco o rok dříve to bylo 170 TWh (viz odkaz zde). Vysoké ceny však do Evropy nenalákaly pouze nové dodávky plynu. Podnítily také spotřebitele, aby výrazně snížili poptávku po plynu. Odhadujeme, že v prvním čtvrtletí roku 2022 dojde k 7% poklesu oproti prvnímu čtvrtletí roku 2021 (1402 TWh oproti 1507 TWh, viz příloha 1). To lze jen částečně vysvětlit mírnějším počasím, uvádějí autoři.

Z neoficiálních údajů vyplývá, že vysoké ceny vedly průmyslové podniky ke snížení spotřeby zemního plynu, ale není jasné, o kolik. Vnitrostátní a odvětvové údaje o poptávce po zemním plynu nejsou k dispozici včas a můžeme nabídnout pouze dílčí důkazy (viz níže), které naznačují, že poptávka po zemním plynu v průmyslu v EU klesla přibližně o pětinu.

Přechod z plynu na uhlí v energetickém sektoru EU nepřispěl ke snížení poptávky, protože výroba elektřiny z plynu v prvním čtvrtletí roku 2022 ve srovnání s rokem 2021 ve skutečnosti vzrostla o 4TWh, a to kvůli nižší výrobě z jaderných a vodních elektráren (obrázek 2).

Z toho vyplývá, že poptávka domácností a ostatní poptávka po plynu (včetně služeb a výroby tepla pro neindividuální domácnosti) byla v 1. čtvrtletí 2022 přibližně o 5 % nižší než o rok dříve (obrázek 3). Pokud je cílem zcela nahradit ruský plyn, je to slibný začátek, protože Rusko ke konci prvního čtvrtletí roku 2022 napadlo Ukrajinu a EU a její členové dosud nezavedli silnou politiku úspor energie. Naopak, národní politiky se v reakci na rostoucí ceny energií soustředily na snižování daní a zvyšování poptávky. Již dříve jsme ukázali, že s důraznějšími politikami by bylo možné dosáhnout úspor ve výši zhruba 20 % celkové poptávky.

Odhad průmyslové poptávky

Náš odhad průmyslového snížení vychází z údajů Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav (ENTSOG) (obrázek 4, příloha 2). Z nich vyplývá, že v 1. čtvrtletí roku 2022 byla týdenní průmyslová poptávka po zemním plynu v Itálii o 0,25 TWh/týden nižší než v roce 2021, v Belgii byla nižší o 0,3 TWh/týden, v Lucembursku o 0,1 TWh/týden a v Nizozemsku o 1,3 TWh/týden. Celkově tato snížení poptávky naznačují pokles o 20 % ve srovnání s úrovní roku 2021. Vzhledem k tomu, že průmyslová poptávka tvoří 25 % celkové poptávky v EU, 20% roční snížení průmyslové poptávky ve všech zemích by znamenalo 5% snížení celkové poptávky po plynu. Dostupné údaje pro Spojené království ukazují týdenní pokles o 0,35 TWh/týden.

Změna obchodních toků dále poukazuje na klesající poptávku po zemním plynu ze strany průmyslu EU v posledních několika měsících. Jedním z faktorů snižující se spotřeby plynu v průmyslu EU je skutečnost, že energeticky náročné výrobky se méně vyvážejí a/nebo více dovážejí, když jsou ceny zemního plynu a elektřiny vysoké (obr. 5).

Zemní plyn je klíčovou surovinou pro výrobu chemikálií a čpavku. V prosinci 2021 činil dovoz čpavku do EU 250 milionů eur ve srovnání s 96 miliony eur v červnu 2021 (obrázek 3). Část tohoto vlivu je způsobena cenami, ale ne celá. Odhadujeme, že dovoz amoniaku v prosinci oproti červnu vzroste o 27 %. Výroba každé tuny čpavku vyžaduje 10 MWh zemního plynu, a proto zvýšený dovoz čpavku ve skutečnosti znamená zvýšení vloženého dovozu zemního plynu o 0,5 TWh/měsíc (tabulka 1). Dovoz chemikálií bez amoniaku se od června do prosince 2021 zvýšil přibližně o 400 milionů eur, což znamená další vložený dovoz zemního plynu.

Na vysoké ceny elektřiny reagoval i dovoz hliníku, pro který je elektřina klíčovým vstupem do výroby. V prosinci 2021 činil dovoz hliníku do EU 2 miliardy eur, zatímco v prosinci 2020 to bylo 1,2 miliardy eur. Při zohlednění cenových vlivů odhadujeme 35% nárůst fyzického dovozu. Na každou tunu hliníku připadá 15,5 MWh elektrické energie, což znamená nepřímý dovoz 3,6 TWh/měsíc elektřiny. Pokud by se hliník vyráběl pouze za použití plynu, představovalo by to 7 TWh/měsíc zemního plynu.

Dovoz železa a oceli rostl po celou druhou polovinu roku 2021 a v říjnu byl ve srovnání s červnem přibližně o 2 miliardy eur vyšší, v listopadu však poklesl.

Celý článek a přílohy najdete v angličtině zde.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.