Brazilské úřady dělají jen málo proti masivnímu odlesňování v Brazílii

Nová zpráva ukazuje na to, že odlesňování se týkalo nejvíce veřejných lesů bez určeného využití. Federální policie je na environmentální kriminalitu krátká.

Podle zprávy brazilského think tanku Institut Igarape nesou za masivní odlesňování veřejných lesů v zemi odpovědnost environmentální zločinci, zatímco místní policie dělá jen málo pro prosazení práva. Podle zprávy docházelo k ničení lesního porostu ve státních a federálních lesích, které jsou „nepřidělené“, což znamená, že nemají určené využití jako národní parky a domorodá území.

Studie analyzovala 302 zátahů proti ekologické kriminalitě, které federální policie provedla v Amazonii v letech 2016 až 2021. Pouze 2 % z nich byla zaměřena na osoby, které se nezákonně zmocnily neoznačených veřejných pozemků. Podle oficiálních údajů se v brazilské Amazonii nachází asi 580 000 km2 (224 000 km2) federálních lesů, což je plocha téměř o velikosti Ukrajiny.

Studie uvádí: „Tato analýza zjistila, že chráněné oblasti Amazonie, včetně domorodých území, ochranných jednotek a oblastí stálé ochrany, jsou stále více ovlivňovány ekosystémem environmentální kriminality, především nezákonnou těžbou dřeva a těžbou zlata.“

Podle každoroční studie brazilské neziskové sítě Climate Observatory pochází téměř polovina znečištění klimatu v Brazílii z odlesňování. Studie časopisu Nature z roku 2021 tvrdí, že je ničení tak rozsáhlé, že východní Amazonie přestala být pro Zemi pohlcovačem neboli absorbentem uhlíku a změnila se na jeho zdroj.

Od návratu Brazílie k demokratickému režimu v roce 1985 po dvou desetiletích vojenské vlády učinila většina po sobě jdoucích vlád kroky k rozšíření zákonné ochrany a dnes leží podle oficiálních údajů asi 47 % Amazonie v chráněných oblastech.

Současný prezident Jair Bolsonaro však opakovaně prohlásil, že země má příliš mnoho chráněných území, a tuto desítky let trvající politiku zastavil. Nová zpráva uvádí, že nedostatečné vymáhání práva pravděpodobně pramení ze slabé právní ochrany těchto oblastí. Jinými slovy ze stejného problému, který přitahuje nelegální činnost. Ochránci životního prostředí již dlouho naléhají na federální vládu, aby tyto nevyčleněné veřejné lesy přeměnila na chráněná území.

Igarape rozděluje environmentální kriminalitu v Amazonii na čtyři hlavní nezákonné nebo problematické činnosti: krádeže veřejné půdy, nezákonnou těžbu dřeva, nezákonnou těžbu a odlesňování spojené se zemědělstvím a chovem dobytka.

Celou zprávu si můžete prostudovat zde (anglicky).

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.