Evropská unie řeší společné nastavení daní u transakcí s kryptoměnami

Rada Evropské unie dosáhla dohody o svém společném přístupu ke změnám směrnice o správní spolupráci v oblasti daní.

Změny, ke kterým Rada dospěla, se týkají zejména transakcí s kryptoaktivy a informací o předběžných daňových rozhodnutích pro nejbohatší (vysoce majetné) osoby. EU tvrdí, že tato nová dohoda je příkladem pozice Unie jakožto lídra v zavádění globálních standardů. Cílem a snahou Rady EU je posílit stávající legislativní rámec rozšířením rozsahu registračních a oznamovacích povinností a celkové správní spolupráce daňových správ. Švédská ministryně financí Elisabeth Svantessonová k tomu uvádí: „Dnes posilujeme pravidla pro správní spolupráci a uzavíráme mezery, které byly dříve využívány k vyhýbání se zdanění příjmů. Snižuje se tak riziko, že kryptoaktiva budou využívána jako bezpečný přístav pro vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové podvody.“

Rada EU tvrdí, že rychlý rozvoj a rostoucí celosvětové využívání alternativních platebních a investičních prostředků – jako jsou kryptoaktiva a elektronické peníze – může narušit pokrok dosažený v posledních letech v oblasti daňové transparentnosti a představovat značné riziko daňových podvodů, daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. Přeshraniční povaha kryptoaktiv totiž zajištění účinného výběru daní příliš nepřispívá a ztěžuje vymahatelnost dodržování daňových předpisů. Nová směrnice EU se proto vztahuje na širokou oblast působnosti kryptoaktiv a vychází z definic, které jsou uvedeny v Nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA). Cílem je zajistit existenci povinné automatické výměny informací mezi daňovými orgány, přičemž do oblasti působnosti jsou zahrnuta i ta kryptoaktiva, která byla vydána decentralizovaným způsobem, a stablecoiny, včetně elektronických peněz tokenů a některých nenahraditelných tokenů (NFT). Rozšíření správní spolupráce na tuto novou oblast má členským státům pomoci řešit výzvy, které přináší digitalizace ekonomiky.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.