Petrochemické produkty se dostávají do centra pozornosti nové ropné strategie v Perském zálivu

Na základě zkušeností získaných během desetiletí vývozu ropy s nízkou hodnotou, která poháněla světovou ekonomiku, posilují země Perského zálivu výrobní kapacity ropných produktů s vyšší hodnotou, aby se větší část hodnotového řetězce ropy dostala blíže k domovu.

Strategie zemí Perského zálivu se stala sofistikovanější. „Na jedné straně je ropa, plyn a zelená energie a na druhé straně je konečné spotřební zboží. Vidím, že země Perského zálivu v podstatě tlačí na celý řetězec. Myslím si, že je to velmi chytré, protože tím v podstatě zaplníte celý rozsah,“ uvedl pro Al-Monitor Udo Huenger, viceprezident pro Blízký východ společnosti BASF, jedné z největších světových chemických společností.

Chemický průmysl se v regionu Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) stal významným průmyslovým odvětvím, protože světová ekonomika je stále více závislá na chemických látkách vyráběných z fosilních paliv, tzv. petrochemikáliích, které se používají v široké škále výrobků, od plastů přes pesticidy a hnojiva, obaly, čisticí prostředky, syntetická vlákna, elektronická zařízení atd. V roce 2021 se toto odvětví v hodnotě 96 miliard dolarů zaměstnávající 210 000 lidí v celém regionu podílelo 5,6 % na jeho celkovém hrubém domácím produktu a tvořilo více než polovinu HDP zpracovatelského průmyslu.

Politické vedení Perského zálivu se snaží zpochybnit status quo, podle kterého region tradičně vyváží suroviny a částečně zpracované komodity do světových výrobních center, jako je Čína, kde je průmyslová základna zpracovává na finální zboží, které zaplavuje spotřebitelské trhy po celém světě.

Dvě největší ekonomiky regionu – Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty (SAE) – označily rozšíření průmyslového odvětví za strategickou prioritu. V SAE, kde petrochemický průmysl tvoří 22 % zpracovatelského sektoru, chce vláda do roku 2031 zvýšit podíl průmyslového sektoru na HDP z 36 miliard USD na 82 miliard dolarů, přičemž se zaměří na hodnotu v zemi a příklon k inovacím a průmyslovým odvětvím „budoucnosti“.

Také Saúdská Arábie se snaží přiblížit větší část hodnotových řetězců k domovu, a to i v oblasti chemického průmyslu. Korunní princ Mohammed bin Salmán zahájil v roce 2022 národní průmyslovou strategii, jejímž cílem je do roku 2035 více než ztrojnásobit počet továren a stát se výrobním centrem pro elektromobily, aby se mohl pustit do podnikání v oblasti přeměny ropy na finální zboží.

Sázka Perského zálivu na chemické látky není jen o tom, že chce vytěžit větší hodnotu ze svých zásob fosilních paliv; jejím cílem je také udržet poptávku po své hlavní komoditě navzdory tomu, že obnovitelné zdroje získávají větší podíl na globálním energetickém mixu.

Celý článek najdete zde v angličtině.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.