Zásobování v Německu vázne kvůli narušeným dodavatelským řetězcům

Téměř každá druhá společnost z Německa hlásí výpadky v dodávkách. Projevila se tak závislost  na globálně nastavené ekonomice.

Němečtí zpracovatelé kaučuku se stále více nacházejí v sevření bouřlivých trhů se surovinami, a proto varují před dopady. Situace v zásobování důležitých průmyslových surovin je napjatá, individuální zastavení výroby již nastala a nedochází k žádnému zlepšení.

„Ceny materiálu se řítí od jedné vysoké ceny ke druhé,“ popisuje současnou situaci Michael Berthel, hlavní ekonom Německé asociace kaučukového průmyslu (WDK). Napjatý dodavatelský řetězec ve spojení s rychlým vývojem cen, zejména u kaučukových surovin, je pro společnosti v tomto odvětví aktuální výzvou.

Otřesy na mezinárodních trzích surovin se podle Berthela projevily silou a rozsahem, kterou v této podobě nikdy nezpozorovali ani dlouholetí odborníci z oboru.

V Německu také chybí suroviny pro výrobu plastů a čipy, což se týká nejen výrobců automobilů. V Japonsku došlo totiž došlo v důsledku požáru v továrně Renesas k výpadku ve výrobě, ale na konci května by mělo dojít k plnému obnovení produkce. Společnost Renesas ovládá téměř třetinu celosvětového podílu na trhu s mikrokontroléry používanými v automobilech.

Dopady pandemie a rozšíření dodavatelských řetězců

Proces globalizace se nemusí nutně zvrátit, ale společnosti rozšíří své dodavatelské řetězce, předpovídají experti. Chtějí se vyhnout tomu, aby v budoucnu byli závislí jen na jednom dodavateli, zemi nebo regionu. „Kdekoli je to možné a vyplatí se to, určitě přijdou na řadu také dodavatelé z Německa nebo Evropy. Je zde také příležitost pro německé společnosti,“ říká ekonom Klaus Wohlrabe. Je však třeba poznamenat, že to bude nějakou dobu trvat. K výpadkům přispěl také incident kontejnerové lodi „Ever Given“ v Suezském průplavu.

Odvětví jsou stále více asymetricky propojována. Hodnotové řetězce byly internacionalizovány, aby se dosáhlo úspor. Outsourcing, offshoring a zeštíhlení výrobních linek v kombinaci s nízkou úrovní zásob činí německou ekonomiku zranitelnou vůči narušení dodavatelských řetězců a výpadků v zásobování.

Ještě před pandemií vzrostla závislost německých průmyslových společností na asijských dodavatelských řetězcích. S důsledky pandemie, která tvrdě zasáhla Německo a ostatní evropské ekonomiky, se tato závislost zvyšuje. „V tomto složitém světě nelze dodavatelské řetězce tak snadno změnit a někdy to ani není možné,“ říká Wohlrabe.

Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.