Nastává konec přirozeného růstu populace?

Počet zemí, kde v daném roce zemře více lidí než se narodí, se neustále zvyšuje.

Analýza údajů OSN, kterou provedl německý Spolkový institut pro výzkum obyvatelstva, ukazuje, že „přirozená rovnováha“ mezi počtem narozených a zemřelých se celosvětově snižuje, což způsobuje stárnutí a dokonce pokles počtu obyvatel.

Německo bylo první zemí na světě, která zaznamenala nadbytek úmrtí. Od roku 1972 se zde každoročně rodilo méně lidí, než kolik jich zemřelo. Před rokem 1990 se to začalo dít také v Maďarsku (1982) a v České republice (1986). Do poloviny tohoto století se však očekává, že ve všech evropských zemích s výjimkou Norska a Švédska se přirozený přírůstek obyvatelstva změní na záporný. Předpokládá se, že tato změna nastane před rokem 2050 také v lidnatých zemích, jako je Brazílie a Čína.

Po roce 2100 se bude nejvíce přirozeně rostoucích zemí nacházet v Africe, některé se udrží i na Arabském poloostrově, v Oceánii a ve střední Asii. Jedinou evropskou zemí, u níž se očekává, že si udrží přirozený přírůstek obyvatelstva i po tomto datu, je Švédsko.

Přebytek zemřelých však automaticky neznamená, že se populace zmenšuje. Důležitou roli v této rovnici hraje také migrace, která může podpořit růst populace, pokud je země schopna přilákat (a ochotna přijmout) dostatek migrantů. Německo, navzdory dlouhé historii záporných hodnot čisté porodnosti, těží z přebytku imigrace, což znamená, že se do země ve většině let přistěhuje více lidí, než kolik jich emigruje, což má za následek, že počet obyvatel stále mírně roste. Jiné evropské země (především ve východní části kontinentu) byly v podpoře imigrace méně úspěšné, což způsobilo, že celkový růst jejich populace se dostal do záporných hodnot.

Japonsko je dalším příkladem vyspělé země, která donedávna nebyla nakloněna imigraci, což ji rovněž řadí na seznam zemí, jejichž počet obyvatel se kvůli nadbytku úmrtí snižuje. Stejný osud se očekává u Jižní Koreje a Číny, dalších dvou asijských zemí s klesající porodností, které se neprosadily jako příjemci migrace.

Infografika ukazuje pro jednotlivé země rok, ve kterém úmrtí převýšila/převýší narození. Světle žlutá zobrazuje situaci před rokem 1990, nejtmavší modrá po roce 2100. Zdroj: Statista.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.