Dětská chudoba v Evropě roste

Evropa je jedním z nejúspěšnějších regionů na světě. Přesto se počet dětí a rodin postižených chudobou a sociálním vyloučením zvyšuje.

V roce 2021 bylo v Evropě chudobou a sociálním vyloučením ohroženo přibližně 19,6 milionů dětí. Vyplývá to z údajů Eurostatu uvedených v nové zprávě organizace Save the Children o ohrožení dětí chudobou v Evropě. Průměrný podíl postižených dětí se oproti předchozímu roku zvýšil o přibližně 0,4 procentního bodu na 24,2 %, uvádí web Statista. V Německu je chudobou ohroženo téměř každé páté dítě. Po Španělsku zaznamenala Spolková republika dokonce největší nárůst dětí na hranici chudoby. V absolutních číslech se jedná přibližně o 3,4 milionu dětí, jejichž psychický a fyzický blahobyt je ohrožen.

Hlavním důvodem nárůstu rizika chudoby dětí v Evropě v roce 2021 je pandemie covidu. Pandemie extrémně finančně zatížila zejména domácnosti s nízkými příjmy a do značné míry zabránila sociálním kontaktům, které jsou pro děti tak důležité. V souvislosti s válkou na Ukrajině a souvisejícími ekonomickými problémy, jako jsou rostoucí životní náklady, odborníci očekávají v následujícím roce rovněž výrazný nárůst dětské chudoby v Evropě.

„Zvláště postižené jsou děti ze socioekonomicky znevýhodněných skupin, jako jsou migranti nebo uprchlíci, děti s tělesným nebo mentálním postižením, příslušníci etnických menšin nebo děti s jedním rodičem,“ uvádí zpráva organizace Save the Children.

Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení zůstalo v letech 2020-21 v průměru v EU zhruba stabilní, ale v jednotlivých členských státech se výrazně liší a je vyšší u dětí.

Graf ukazuje míru ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením pro celou populaci a pro děti (0-17 let) v % 2021. Zdroj: Joint Employment Report 2023, str. 15

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.