Mezinárodní měřítko inflace slaví 25 let

Všechny země v EU se řídí společnou metodikou, která zajišťuje, že údaje za jednu zemi lze porovnávat s údaji za jinou a také je možné publikovat jeden údaj za eurozónu jako celek.

Magazín Českého statistického úřadu „Statistika a myinformoval o tom, že mezinárodní měřítko inflace slaví 25 let.

Na jaře roku 1997 Eurostat poprvé oficiálně zveřejnil harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP – Harmonised Index of Consumer Prices). Tento index měří inflaci, tedy změny cen spotřebního zboží a služeb nakupovaných domácnostmi v čase. Všechny země v EU se řídí společnou metodikou, která zajišťuje, že údaje za jednu zemi lze porovnávat s údaji za jinou a také je možné publikovat jeden údaj za eurozónu jako celek.

Vývoj inflace v ČR za období 2008 až 2022, údaj je v %. Zdroj: Eurostat.

Uvedení HICP do praxe bylo vyústěním několikaletého vývoje, který byl nastartován požadavky Maastrichtské smlouvy z roku 1992. Od svého vzniku se HICP stal jednou z vlajkových lodí statistik Eurostatu a jedním z nejdůležitějších měřítek používaných v hospodářském a měnovém rozhodování EU, zejména na úrovni eurozóny. Evropská centrální banka (ECB) jej od počátku používala jako hlavní měřítko své politiky cenové stability, když stanovila úrokové sazby s cílem udržet meziroční inflaci blízko, ale stále ještě pod úrovní 2 %.

Před zavedením eura v roce 2002, které letos slaví 20 let, ECB i finanční trhy požadovaly rychlejší dostupnost HICP. V reakci na to začal Eurostat počínaje listopadem 2001 vytvářet tzv. rychlý odhad HICP a od té doby jsou první spolehlivé údaje o míře inflace zveřejňovány zpravidla v poslední den každého měsíce.

(Další podrobnosti najdete na webu Eurostatu zde).

EU: Meziroční míra inflace v dubnu 2022. Nejnižší míry byly zaznamenány ve Francii, na Maltě (obě 5,4 %) a ve Finsku (5,8 %). Nejvyšší míry byly zaznamenány v Estonsku (19,1 %), Litvě (16,6 %) a Česku (13,2 %). Zdroj : Eurostat.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.