Afrika, hlavní dodavatel surovin

OSN definuje zemi jako závislou na surovinách, pokud tvoří více než tři pětiny jejího fyzického vývozu. Tuto hranici splňuje 83 % afrických zemí, přičemž před deseti lety to bylo 77 %.

Afrika je bezpochyby nejbohatší oblastí na přírodní zdroje. Tento kontinent má doslova zlato pod nohama. Jak ukazuje mapka níže, tento drahý kov byl v roce 2020 v hodnotovém vyjádření hlavním vývozním artiklem 16 zemí, což představuje přibližně 30 % afrických států. Kromě zlata se v podloží kontinentu nachází také velké množství kovů (železo, měď, hliník, platina, chrom atd.) a uhlovodíků (ropa, zemní plyn). V celosvětovém měřítku se odhaduje, že Afrika představuje 40 % zásob zlata, 30 % zásob nerostných surovin a 12 % zásob ropy.

Toto bohatství je sice argumentem pro rozvoj kontinentu, ale stále nepřináší lidem dostatečný užitek a mnoho afrických ekonomik se jej snaží přeměnit ve stabilní hospodářský rozvoj. Tato situace, kterou ekonomové označují jako „prokletí zdrojů v Africe“ (resource curse), má dvě hlavní příčiny. Za prvé, volatilita cen komodit, která má zásadní dopad na HDP vyvážejících zemí. Za druhé, skutečnost, že tyto zdroje a neočekávané finanční příjmy z nich plynoucí vedou k velkým problémům se správou věcí veřejných a korupcí, do nichž jsou zapojeny jak místní vlády, tak nadnárodní společnosti nebo zahraniční mocnosti.

Výzvou pro většinu afrických zemí je proto jednak schopnost přeměnit tyto suroviny na zdroj růstu, jednak diverzifikace ekonomiky, aby byly na těchto zdrojích méně závislé. Jak ukazuje obrázek, průmyslový sektor je na kontinentu stále v zárodku. V roce 2020 byly průmyslové výrobky hlavní vývozní položkou pouze pro čtyři země: Maroko (automobily), Tunisko (elektrická zařízení), Seychely (lodě) a Svatý Tomáš a Princův ostrov (turbíny).

Mapa zobrazuje hlavní vývozní produkty afrických zemí podle hodnoty v roce 2020. Legenda shora dolů: kovy a minerály (zlato, měď, železo a ostatní minerály); uhlovodíky (ropa, plyn); zemědělství, lesnictví, rybolov(zemědělské produkty, dřevo, ryby); průmysl (auta, lodě, elektrické kabely, turbíny). Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: ErwinFCG, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.