Konference o budoucnosti Evropy: občané požadují od EU více

Instituce EU a více než 500 občanů v pátek 2. prosince posoudili opatření navazující na návrhy Konference o budoucnosti Evropy.

Evropský parlament v Bruselu uspořádal akci poskytující zpětnou vazbu ke Konferenci o budoucnosti Evropy. Akce se zúčastnili zástupci Parlamentu, Rady a Komise a také občané, kteří hráli klíčovou roli v činnostech konference. Přezkoumali, jak orgány EU navazují na návrhy konference.

Radu zastupoval za české předsednictví Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti. Komisi zastupovali místopředsedové Maroš ŠefčovičDubravka Šuica a Margaritis Schinas.

Předsedkyně Parlamentu Roberta Metsolová při zahájení akce uvedla: „Evropský parlament je připraven podílet se na realizaci návrhů Konference o budoucnosti Evropy v zájmu 450 milionů Evropanů, které zastupuje. Vize vyžaduje odvahu. Pokud jde o provedení návrhů občanů, žádný návrh na změnu by neměl být nesplnitelný. Konference o budoucnosti Evropy a předložené návrhy nejsou konečnou stanicí. Budoucnost nemá žádné konečné datum. Neexistuje kontrolní seznam, na kterém by bylo nutné odškrtávat položky. Budoucnost je v neustálém procesu vytváření. Stejně jako naše Unie.“

Guy Verhofstadt jakožto bývalý spolupředseda konference uvedl: „V nejisté době potřebuje politika vizi toho, co nás čeká. Skrze Konferenci o budoucnosti Evropy nám občané ukázali cestu vpřed. Akce poskytující zpětnou vazbu je správným okamžikem na diskuzi o tom, jak jsme my, politici, naložili se závěry, ke kterým jsme loni společně dospěli, a podívat se, co nás do budoucna čeká. Protože náš závazek ještě neskončil: musíme pokračovat nejen v naplňování návrhů, ale také v duchu, ve kterém byly sepsány – nové myšlence Evropy, která je připravená na výzvy budoucnosti.“

Diskuze s občany

Následná debata se točila kolem klíčových výzev, kterým Unie v současnosti čelí, včetně ruského útoku na Ukrajinu a jeho důsledků pro každodenní život Evropanů, dále také potřeby urychlit proces dosažení energetické nezávislosti v EU. Mnozí řečníci se zaměřili na institucionální reformy, které jsou nutné k plnému provedení návrhů konference, včetně reforem týkajících se zdanění nadnárodních společností a spolupráce ve vnějších činnostech EU. V průběhu dne občané předkládali otázky z celé škály témat, kterých se návrhy konference týkají, včetně změny klimatu a životního prostředí, fyzického a duševního zdraví, vzdělávání a kultury, digitální transformace, výzev souvisejících s migrací, ohrožení evropských hodnot a rozpočtu EU, stavu evropské ekonomiky a úlohy mladých lidí ve všech těchto oblastech.

Opakovaně byla zmíněna možnost zahájení Konventu o revizi Smluv EU či případná aktivace tzv. přemosťovacích klauzulí ve stávajícím rámci a potřeba dalšího zlepšení komunikace mezi orgány EU. Ve výměně názorů se rovněž výrazně projevilo ponaučení z participativní demokracie, které vyplynulo z tohoto bezprecedentního celoročního cvičení, včetně záměru Komise zavést konzultace s občany před důležitými legislativními návrhy. Občané předložili návrhy, jak zajistit, aby měly hlasy všech účastníků stejnou váhu navzdory jazykovým a strukturálním bariérám.

Poslanci Evropského parlamentu zdůraznili, že Parlament bude i nadále dělat vše pro to, aby zajistil plnění svého hlavního poslání, což je odpovědnost EU vůči všem Evropanům. Zároveň představili konkrétní příklady toho, jak se návrhy konference staly důležitými hybnými silami v činnostech Parlamentu, každý v souladu se svými prioritami a prioritami své politické skupiny. Většina poslanců rovněž zopakovala výzvu Parlamentu k vytvoření Konventu o revizi smluv EU a někteří z nich poznamenali, že ve všech výborech Parlamentu probíhá práce na dokončení souhrnné zprávy o legislativní iniciativě s návrhy za tímto účelem.

Několik řečníků vyjádřilo opačné názory, zpochybnilo užitečnost konference, odsoudilo zneužívání peněz daňových poplatníků a vyslovilo se proti směřování EU jako celku.

Souvislosti

Konference přišla s 49 návrhy obsahujícími více než 300 opatření k jejich dosažení, a to v devíti tematických oblastech, které vycházejí z doporučení evropských a národních panelů občanů, z příspěvků z vnitrostátních akcí, z vícejazyčné digitální platformy a z diskusí v rámci devíti tematických pracovních skupin a plenárního zasedání. Tři instituce EU zahájily v souladu se svými příslušnými pravomocemi proces provádění návrhů konference a následných opatření.

Zdroj: Evropský parlament.

Tip redakce k tématu: Konference o budoucnosti Evropy: Přehled závěrečných návrhů

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.