Všechny země EU musí do roku 2030 snížit emise ve srovnání s rokem 2005

Nařízení stanoví závazné roční hodnoty snižování emisí skleníkových plynů pro každý členský stát.

Evropský Parlament přijal 14. března revizi tzv. nařízení o sdílení úsilí 486 hlasy pro, 132 hlasů bylo proti a 10 se zdrželo hlasování. Nařízení stanoví závazné roční hodnoty snižování emisí skleníkových plynů pro každý členský stát. Emisní limity se vztahují na silniční dopravu, vytápění budov, zemědělství, malá průmyslová zařízení a nakládání s odpady. V současné době tak nařízení reguluje přibližně 60 % všech emisí EU, informoval portál Evropského parlamentu.

Revize nařízení zvyšuje evropský cíl pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 z 30 % na 40 % ve srovnání s hodnotami z roku 2005. Cíle snižování emisí na rok 2030 pro jednotlivé státy vychází z HDP na obyvatele a nákladové efektivnosti a pohybují se mezi 10 a 50 %. Je to vůbec poprvé, co jsou tyto cíle stanoveny pro každý členský stát. Země EU budou rovněž muset každý rok dohlédnout na to, aby nepřekročily svůj roční emisní příděl.

Flexibilita a transparentnost

Nařízení nastavuje rovnováhu mezi tím, že země EU potřebují k dosažení svých cílů flexibilitu, a tím, že je zároveň třeba zajistit spravedlivou a sociálně vyváženou transformaci a odstranit mezery, aby byl splněn celkový cíl EU v oblasti snižování emisí. Z tohoto důvodu existují limity pro to, kolik emisí si mohou členské státy ušetřit z předchozích let či půjčit z let budoucích a do jaké míry je povoleno obchodování s emisními příděly mezi státy.

Parlament si navíc vyžádal, aby Komise zveřejňovala informace o vnitrostátních opatřeních ve snadno přístupném formátu a vedla tak členské státy k větší odpovědnosti.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka Jessica Polfjärdová (EPP, SV) po hlasování uvedla: „Tato legislativa představuje v plnění klimatických cílů EU obrovský krok vpřed. Nová pravidla pro vnitrostátní snižování emisí zajišťují, že svým dílem přispějí všechny členské státy a stávající mezery budou odstraněny. Vyšleme tím jasný signál, že program EU pro ochranu klimatu je konkurenceschopný a účinný a může sloužit za vzor zbytku světa“.

Další postup

Znění nyní musí formálně schválit také Rada. Poté bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí o 20 dní později.

Souvislosti

Nařízení o sdílení úsilí je součástí balíčku „Fit for 55“, což je plán EU na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990. Tyto cíle jsou v souladu s evropským právním rámcem pro klima.

Pozn red.: Záznam z rozpravy týkající se energetické náročnosti budov můžete zhlédnout zde. Přijatý text „Energetická náročnost budov“ je dostupný také v českém jazyce.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.