Řetězce moci

Zejména pro východní Evropu znamenal přechod k tržnímu hospodářství masivní deindustrializaci. Celá průmyslová odvětví se ukázala jako nerentabilní a zanikla.

Celý článek