USA se pravděpodobně stanou nejdůležitějším evropským dodavatelem LNG

Katar by mohl zvýšit svůj vývoz do Evropy, ale velkou část dostupných objemů má vázaných v dlouhodobých kontraktech s asijskými dovozci.

Podle analýzy scénářů Institutu energetické ekonomiky (EWI) při Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, kterou si nechalo vypracovat sdružení plynárenského průmyslu Zukunft Gas, se USA stanou největším evropským dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG), pokud v příštích letech nebude k dispozici dovoz plynu z Ruska nebo bude tento dovoz omezený. „Ve všech scénářích se dovoz LNG z USA oproti roku 2021 zvýší a dosáhne podílu na celkovém dovozu do EU ve výši přibližně 40 %, pokud se mezi Ruskem a EU nebude obchodovat s plynem,“ uzavírají autoři po analýze dopadu různých předpokladů budoucí nabídky a poptávky na obchod s plynem a velkoobchodní ceny v letech 2026 a 2030. V takovém případě se EU stane vedle Asie jedním z nejdůležitějších trhů pro zemní plyn z USA. Realizace nových projektů zkapalňování plynu v USA je předpokladem pro zvýšení vývozu LNG, ale očekávaný pokles evropské poptávky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu v důsledku klimatických opatření vede ke značným nejistotám pro potřebné investice, uvádějí výzkumníci.

Evropa může zvýšit objemy dovozu ze zdrojů dodávek vázaných na potrubí, jako je Norsko, Ázerbájdžán nebo Alžírsko, pouze v omezené míře. Očekává se, že Norsko bude schopno zvýšit svou produkci do roku 2028, ale poté dojde k poklesu produkce. Ze severoafrických exportních zemí se má dovoz snížit, protože se zvýší jejich domácí poptávka. Katar by mohl zvýšit svůj vývoz do Evropy, ale velkou část dostupných objemů již vázal na dlouhodobé kontrakty s asijskými dovozci. Případný dodatečný dovoz pro EU z dalších zemí vyvážejících LNG, jako je Austrálie nebo Kanada, se neočekává významný, protože tito vývozci obsluhují především asijský trh. Výzkumníci uvedli, že od roku 2024 očekávají pokles cen, protože zavádění terminálů LNG v Evropě vyřeší úzká místa v dodávkách.

Válka proti Ukrajině povýšila snahy o diverzifikaci dodávek plynu do Evropy od ruských dodávek na přední místo. Německo má dobře rozvinutou plynovodní síť a je napojeno na dovozní terminály v sousedních zemích, ale v současné době nemá vlastní přístav pro přímý příjem LNG. Kromě jednoho nebo více pevných terminálů na pevnině plánuje vláda v krátké době pronajmout pět plovoucích terminálů, z nichž dva by mohly být instalovány již tuto zimu (2022/2023). Šestý soukromý plovoucí terminál by mohl zahájit provoz rovněž v zimě.

Zdroj: Sören Amelang, „US likely to become Europe’s most important LNG supplier – report“ (Clean Energy Wire, 23.09.2022)

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0)

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: TGEGASENGINEERING, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.