Míra finanční nerovnosti na celém světě je ohromující

Nárůst nerovnosti je pravděpodobně způsoben prudkým nárůstem hodnoty finančních aktiv během pandemie covid-19, uvádí se ve zprávě „Global Wealth Report 2022“.

Podle nové zprávy Credit Suisse je 47,8 % světového bohatství domácností v rukou pouhého 1,2 % světové populace, informoval web Statista. Těchto 62,5 milionů osob ovládá ohromujících 221,7 bilionů dolarů, jak je vidět na infografice níže.

V dalším patře pyramidy se nachází 627 milionů lidí, kteří vlastní 176,5 bilionů dolarů, tedy 38,1 % celosvětového bohatství, přestože tvoří pouze 11,8 % dospělé populace.

Nejpikantnější je základna pyramidy, která ukazuje, jak 2,8 miliardy lidí (53,2 % světové populace) sdílí dohromady bohatství ve výši 5 bilionů dolarů – což je pouhých 1,1 % celkového světového bohatství.

Velmi majetné osoby

Podrobnější pohled na skupinu velmi majetných (UHNW – ultra-high-net-worth) ukazuje, že na konci roku 2021 mělo 84 490 dospělých osob majetek vyšší než 100 milionů dolarů, z toho 7 070 osob mělo majetek vyšší než 500 milionů dolarů.

Regionálnímu rozdělení skupiny UHNW jako celku dominuje Severní Amerika se 146 680 členy (56 %), zatímco 42 780 (16 %) žije v Evropě, 32 710 (12 %) v Číně a 30 010 (11 %) v asijsko-pacifických zemích bez Číny a Indie. Mezi jednotlivými zeměmi vedou s obrovským náskokem Spojené státy americké se 141 140 členy, což odpovídá 53 % celkového počtu členů na světě (viz obrázek 6 na str. 29 ve zprávě). Na druhém místě je jednoznačně Čína s 32 710 velmi majetnými osobami, následuje Německo (9 720), Kanada (5 510) a Indie (4 980). Japonsko (4 870), Francie (4 640), Austrálie (4 630). Velká Británie (4 180) a Itálie (3 930) tvoří zbývající první desítku zemí seřazených podle počtu velmi majetných osob.

Budoucí vývoj?

Celosvětová inflace a rusko-ukrajinská válka budou v příštích několika letech pravděpodobně bránit tvorbě reálného bohatství. Přesto očekáváme, uvádí se dále ve zprávě Credit Suisse, že do roku 2026 se světové bohatství v nominálních amerických dolarech zvýší o 169 bilionů dolarů, což představuje nárůst o 36 %. Země s nízkými a středními příjmy v současnosti tvoří 24 % bohatství, ale podle našich projekcí budou v příštích pěti letech zodpovědné za 42 % růstu bohatství. Země se středními příjmy budou hlavním motorem globálních trendů. Předpokládáme, že globální bohatství na dospělou osobu vzroste do roku 2026 o 28 % a v roce 2024 překročí hranici 100 000 dolarů.

Přehled o globálním rozložení bohatství v roce 2021. Zdroj: Statista. Seznam 25 nejbohatších lidí světa v roce 2022 najdete zde.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.