Kontrola nad globálními telekomunikačními sítěmi je formou politické moci

Pokud státy nedbají na svou telekomunikační bezpečnost, může to mít katastrofální následky a změnit světovou politiku, uvedla zpráva Instituce Brookings.

Očekává se, že sítě 5G budou základem chytřejší a propojené ekonomiky, která propojí nespočet zařízení a senzorů. Čína, která chce tyto sítě vybudovat po celém světě, dotuje v rámci iniciativy „Digitální hedvábná stezka“ své společnosti a projekty 5G po celém světě. Toto úsilí je obdobou snahy Velké Británie o získání dominantního postavení v oblasti sítí na úsvitu elektrické telegrafie.

Británie si svou převahu vybudovala během šesti desetiletí tím, že neustále zvyšovala závislost ostatních států na svých sítích (dokonce se vzdávala poplatků a ekonomických výhod, aby je přiměla k vedení kabelů přes Británii) a zároveň snižovala závislost Británie na zahraničních sítích. Nakonec kontrolovala více než polovinu světového kabelového provozu, největší rádiovou síť a největší flotilu kabelových lodí. Britská „informační hegemonie“ jí umožnila odříznout Německo od prakticky všech světových telekomunikací v první světové válce a donutila Berlín směrovat provoz po linkách vlastněných Brity, které podléhaly britskému monitorování, což se později ukázalo jako rozhodující pro porážku Německa v konfliktu.

V posledních 30 letech se mír po skončení studené války a ekonomická globalizace časově shodovaly s rychlým pokrokem v oblasti telekomunikací, který vedl státy k upřednostňování revolučních obchodních výhod před politickými a bezpečnostními riziky, včetně dokonce zahraničního vlastnictví nebo provozování sítí. Pokud totiž státy nedbají na svou telekomunikační bezpečnost, může to mít katastrofální následky a změnit světovou politiku.

V roce 2019 se vedení společnosti Huawei zavázalo, že se bude držet mimo politiku, a čínská vláda se zavázala, že bude tento závazek respektovat. Ale i před více než sto lety dávaly telekomunikační společnosti a jejich hostitelské vlády podobné sliby veřejně, zatímco v soukromí je porušovaly a spolupracovaly v době míru i války. Například britská dominance v oblasti podmořských kabelů vedla Francouze, Němce a Američany k tomu, že se zasazovali o zachování neutrality vedení, a to i ve válce. Britské firmy veřejně deklarovaly svou neutralitu, ale ve skutečnosti se podřizovaly britským politickým zájmům, zejména ve chvílích velkého napětí, a v období války se neutrality zcela vzdaly. Moc plynoucí z narušení nebo zachycení informačních toků soupeřů byla obecně příliš lákavá na to, aby i upřímná prohlášení o neutralitě obstála.

Spojené státy v současnosti nemají významného výrobce základnových stanic 5G, což vyvolalo debaty o tom, zda by měly investovat do vlastních společností, nebo se spoléhat na spřátelené firmy. Podnítilo to také neshody ohledně toho, do jaké míry je Huawei sám de facto státním šampionem.

V debatách o moderních telekomunikacích stojí za zmínku, že státy, které upřednostňovaly pohodlí nebo obchod, a proto si zkracovaly cestu k zabezpečení, byly často nepříjemně překvapeny úsilím odhodlaného protivníka o kompromitaci svých sítí. Např. během studené války Sověti nikdy nezašifrovali vnitřní podmořskou telefonní linku, o níž se domnívali, že je mimo dosah Spojených států, ale Washington přesto našel způsob, jak ji odposlouchávat a získal tak neocenitelný zdroj zpravodajských informací.

Další zajímavé informace o velmocích a telekomunikačních rizicích od poloviny 19. století až po současnost najdete ve zprávě „Huawei meets history: Great powers and telecommunications risk, 1840-2021“.

Tip redakce: Čínsko-americké „studené válce“ a technologické revoluci 5G se věnuje pořad stanice ARTE z cyklu Le dessous des cartes zde ve francouzštině + jsou k dispozici titulky francouzské, španělské a italské. Německá jazyková verze je zde. Ukázku z pořadu jsme přinesli v našem článku.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.