Spojené státy jsou největším vývozcem zbraní

USA dodaly v letech 2016–20 zbraně do 96 států, což je mnohem více než kterýkoli jiný dodavatel. Téměř polovina amerických transferů zbraní směřovala na Blízký východ.

Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) se celosvětový prodej zbraní po letech prudkého růstu mezi obdobími 2011 až 2015 a 2016 až 2020 konečně ustálil.

USA jsou největším vývozcem zbraní na světě – 37 % celosvětového vývozu zbraní mezi lety 2016 a 2020 pocházelo ze Spojených států. Na druhém místě je Rusko (20 %), následované Francií (8,2 %).

Německo nadále patří z největším vývozcům zbraní na světě (jedná se zejména o lodě a ponorky): v období 2016 až 2020 došlo k nárůstu o 21 % ve srovnání s obdobím 2011 až 2015. 38 procent německého vývozu zbraní směřuje do zemí v Asii a Oceánii. 23 % jde na Blízký východ a 21 % se vyváží do evropských zemí. Nejvýznamnějšími trhy pro německý vývoz zbraní byly Jižní Korea, Alžírsko a Egypt.

Dovozci zbraní

Saúdská Arábie zaujímá přední místo v žebříčku největších dovozců zbraní, což představuje nárůst o 61 % ve srovnání s obdobím od roku 2011 do roku 2015.

Mezi lety 2011–15 a 2016–20 zůstaly mezinárodní transfery zbraní na stejné úrovni. Podstatné zvýšení u tří z pěti největších vývozců zbraní (USA, Francie a Německa) bylo do značné míry vyváženo poklesem vývozu zbraní z Ruska a Číny. Dovoz zbraní na Blízkém východě v daném období vzrostl o 25 % a byl tažen zejména Saúdskou Arábií (+61 %), Egyptem (+136 %) a Katarem (+361 %), uvádí se na webu SIPRI.

(TOP 40 dovozců zbraní a jejich dodavatelů je k dispozici na str. 6 zde).

47 % amerického vývozu směřovalo na Blízký východ

USA dodaly v letech 2016–20 zbraně do 96 států, což je mnohem více než kterýkoli jiný dodavatel. 47 % amerických transferů zbraní směřovalo na Blízký východ – z toho jen samotná Saúdská Arábie představovala 24 %.

„Rusko mezi lety 2011–15 a 2016–2020 podstatně zvýšilo své prodeje zbraní do Číny, Alžírska a Egypta, ale to nevyrovnalo velký pokles vývozu zbraní do Indie,“ uvedla Alexandra Kuimová, výzkumná pracovnice SIPRI pro zbraně a vojenské výdaje. „Ačkoli Rusko nedávno podepsalo nové dohody o zbraních s několika státy a jeho vývoz se pravděpodobně v příštích letech opět postupně zvýší, ve většině regionů čelí silné konkurenci ze strany USA.“

Nárůst dovozu zbraní na Blízkém východě ukázal na regionální strategickou konkurenci mezi několika státy v oblasti Perského zálivu. Dovoz zbraní do Spojených arabských emirátů (SAE) poklesl o 37 %, ale několik plánovaných dodávek zbraní – včetně 50 bojových letounů F-35 z USA dohodnutých v roce 2020 – naznačuje, že SAE budou i nadále dovážet velké objemy zbraní.

Egypt, který se účastní sporů s Tureckem ohledně zdrojů uhlovodíků (plyn, ropa) ve východním Středomoří, investoval značné prostředky do svých námořních sil.

Dovoz zbraní do Turecka mezi lety 2011–15 a 2016–20 poklesl o 59 %. Hlavním faktorem byly USA, které zastavily dodávky bojových letounů F-35 do země v roce 2019 poté, co Turecko dovezlo ruské systémy protivzdušné obrany (psali jsme zde). Turecko rovněž zvyšuje domácí produkci důležitých zbraní, aby snížilo závislost na dovozu.

Kam vyváží zbraně Česko?

Podle tabulky na str. 2 v publikaci SIPRI „Trends in International Arms Transfers (2020)“ zaujímá ČR 23. místo z 25 největších exportérů zbraní. Dodávky jdou zejména do Iráku, USA a na Ukrajinu.

Největší vývozci zbraní za období 2016 až 2020. Zdroj: Statista.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.