EU: Belgické předsednictví končí, štafetu přebírá Maďarsko. Orbán se chce zaměřit na migraci

Maďarský premiér Viktor Orbán chce, aby se otázka migrace stala prioritou během nadcházejícího předsednictví jeho země v Radě EU. Vítá postoj německého kancléře Olafa Scholze zvážit možnost outsourcingu azylového řízení do zemí mimo EU. Maďarsko převezme předsednictví EU od Belgie 1. července.

Orbán poukázal na to, že Maďarsko již vytvořilo „vnější hotspoty“. Jedná se o střediska mimo Maďarsko, kde se posuzují žádosti o azyl. „Pokud chtějí migranti přijít do Maďarska, musí se nejprve obrátit na maďarské velvyslanectví, například v srbském hlavním městě Bělehradě. Tam se kontrolují všechny doklady. Pouze pokud maďarské orgány dají zelenou, mohou migranti vstoupit do země. V opačném případě ne.“

Make Europe Great Again

Logo maďarského předsednictví Rady EU připomíná Rubikovu kostku. Rubikova kostka je jedním z nejznámějších maďarských vynálezů. Za posledních 50 let se z národní legendy stala evropským symbolem. Protože vyžaduje vynalézavost, kreativitu a strategické myšlení, byla vybrána jako logo maďarského předsednictví.

Pod heslem „Make Europe Great Again“ byly prezentovány oficiální priority, stránky na sociálních sítích a vizuály maďarského předsednictví.

„Evropa čelí společným výzvám, jako je válka v našem sousedství, globální konkurence, křehká bezpečnostní situace, nelegální migrace, přírodní katastrofy, dopady změny klimatu a demografická situace. Kromě toho musí maďarské předsednictví ve spolupráci s nově ustaveným Evropským parlamentem a Evropskou komisí zajistit hladký institucionální přechod,“ prohlásil János Bóka, maďarský ministr pro záležitosti Evropské unie.

Program maďarského předsednictví bude strukturován do sedmi priorit: přijetí nové evropské dohody o konkurenceschopnosti, posílení evropské obranné politiky, konzistentní politika rozšíření založená na zásluhách, zastavení nelegální migrace, formování budoucnosti politiky soudržnosti, zemědělská politika EU zaměřená na zemědělce a řešení demografických problémů.

Na tiskové konferenci byly představeny akce, které se uskuteční v průběhu pololetí: uskuteční se 1 500 zasedání pracovních skupin Rady, v Bruselu a Lucemburku je naplánováno 37 formálních zasedání Rady a v Maďarsku se uskuteční 230 akcí předsednictví. Mezi posledně jmenované patří 16 neformálních zasedání Rady, jedno neformální zasedání Evropské rady a summit Evropského politického společenství.

Co obnáší předsednictví Rady EU?

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po šesti měsících. Během tohoto šestiměsíčního období řídí předsednictví zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady.

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojice“. Tento systém byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, kterými se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto společného programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější šestiměsíční program.

Stávající trojici tvoří španělské, belgické a maďarské předsednictví.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.