Nový globální ekonomický konsenzus

Podle ekonomky Mazzucatové je Washingtonský konsenzus zastaralý a už nepřináší široce rozdělené výhody – pokud vůbec někdy přinášel.

Ukázalo se, že je katastrofálně neschopný účinně reagovat na masivní ekonomické, ekologické a epidemiologické šoky.

Washingtonský konsenzus je na odchodu. Ve zprávě, kterou v říjnu zveřejnil „Panel pro hospodářskou odolnost skupiny G7“ (G7 Panel on Economic Resilience), se požaduje radikálně jiný vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, aby se vytvořila udržitelná, spravedlivá a odolná ekonomika. Až se 30. a 31. října sejdou vedoucí představitelé skupiny G20, aby diskutovali o tom, jak „překonat velké výzvy dneška“ – včetně pandemie, změny klimatu, rostoucí nerovnosti a hospodářské křehkosti -, musí se vyvarovat toho, aby se vrátili k zastaralým předpokladům, které nás dostaly do současné šlamastyky, napsala Mariana Mazzucatová pro web Project Syndicate.

Washingtonský konsenzus omezuje hospodářskou politiku

V říjnové zprávě G7 se dočteme: „Tržně orientované předpoklady Washingtonského konsenzu omezují hospodářskou politiku a podkopávají potenciál vlád spolupracovat se soukromým sektorem na utváření ekonomik, které podporují naše společné demokratické hodnoty a společné dobro. Ačkoli se životní úroveň v důsledku větší hospodářské integrace zlepšila, při vytváření nového normálu je stále třeba lépe budovat budoucnost. Skupina G7 by měla stát v čele dohody o novém konsenzu, který upřednostňuje hospodářskou prosperitu, jež je udržitelná a inkluzivní, činí nás odolnými vůči environmentálním a zdravotním a socioekonomickým a geopolitickým rizikům a obnovuje důvěru veřejnosti v svobodný, spravedlivý a otevřený globální hospodářský systém založený na pravidlech. Ačkoli ekonomická odolnost začíná doma a je především výsledkem zdravých, inkluzivních a udržitelných domácích politik, je třeba také posílit kolektivní opatření k řešení společných zranitelných míst. Ta by měla být založena na cílevědomějších investicích a inovacích a na partnerské spolupráci vlád a podniků při budování ekonomické odolnosti jako globálního veřejného statku, přičemž je třeba se poučit z pandemie.“

Washingtonský konsenzus určoval pravidla hry pro globální ekonomiku téměř půl století, pokračuje Mazzucatová. Tento termín přišel do módy v roce 1989 (v roce, kdy kapitalismus západního typu upevnil svůj globální dosah) a označoval soubor fiskálních, daňových a obchodních politik prosazovaných Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou. Stalo se z něj heslo pro neoliberální globalizaci, a proto se dostalo pod palbu kritiky – dokonce i ze strany vedoucích představitelů jejích hlavních institucí – za prohlubování nerovností a udržování podřízenosti globálního Jihu vůči Severu.

Poté, co se svět dvakrát těsně vyhnul globálnímu hospodářskému kolapsu – poprvé v roce 2008 a poté v roce 2020, kdy krize způsobená koronavirem málem způsobila pád finančního systému –, čelí nyní budoucnosti plné bezprecedentních rizik, nejistoty, zmatků a klimatického rozvratu. Světoví lídři mají jednoduchou volbu: pokračovat v podpoře neúspěšného ekonomického systému, nebo se zbavit Washingtonského konsenzu a uzavřít novou mezinárodní společenskou smlouvu.

Trvalejší hodnoty místo rychlého zisku

Podle Mazzucatové však nestačí získat více peněz, stejně důležité je, jak se tyto peníze utratí. Veřejné investice musí být směrovány prostřednictvím nových smluvních a institucionálních mechanismů, které měří a motivují k vytváření dlouhodobých veřejných hodnot namísto krátkodobého soukromého zisku.

O autorce: Mariana Mazzucatová je profesorka ekonomie na University College London (UCL), je zakládající ředitelkou „Institutu pro inovace a veřejné účely“ tamtéž (UCL Institute for Innovation and Public Purpose). Je také předsedkyní Rady Světové zdravotnické organizace se zaměřením na ekonomiku a zdraví pro všechny (WHO Council on the Economics of Health For All) – psali jsme zde. Napsala tyto knihy: The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths a nejnověji Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism.

Publikace k tématu:Pandemie covid-19: Konec neoliberální globalizace?“ (!Argument, 2020)

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.