Obchodní dohoda s Mercosurem hrozí návratem „jedovatých pesticidů“ zpět do EU

Skutečnost, že dohoda mezi EU a Mercosurem zakotvuje vývoz toxických pesticidů do zemí Latinské Ameriky, nám dává představu o druhu obchodní politiky, kterou tato dohoda představuje.

Připravovaná obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem prohloubí podle zveřejněné studie „bumerangový účinek“ v EU zakázaných pesticidů, jejichž rezidua se do unijního bloku vrátí v rámci dovozu potravin.

Na webu levicové frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu se uvádí: Podle studie vyvezla EU v letech 2018–2019 do zemí Mercosuru 7000 tun smrtících pesticidů zakázaných na domácím trhu. V roce 2019 vyvezla německá nadnárodní společnost BASF do Mercosuru více než 550 tun fipronilu – ten je v EU zakázaný. Jedovatá látka způsobuje chronické zdravotní problémy a je škodlivá pro včely a další opylovače.

Zpráva ukazuje, že tyto nebezpečné látky se do EU vracejí prostřednictvím dovozu potravin. V roce 2018 vyvezla Argentina do EU hrušky a jablka v hodnotě 71 milionů eur, a to navzdory faktu, že při jejich pěstování se v Argentině používá 14 druhů pesticidů, které jsou v EU zakázány.

„Skutečnost, že dohoda mezi EU a Mercosurem zakotvuje vývoz toxických pesticidů do Brazílie, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye, nám dává představu o druhu obchodní politiky, kterou tato dohoda reprezentuje. „Nic nestojí v cestě tomuto agropodnikatelskému modelu ve službách elit a velkých korporací. Ani otravy a vážná onemocnění způsobená používáním těchto látek“, míní španělský europoslanec Miguel Urbán Crespo.

Dohoda EU-Mercosur je neudržitelná

Levicoví europoslanci na úvod studie sdělili: Pod vlivem systematického porušování lidských práv v Brazílii a masivního ničení Amazonie rozsáhlými lesními požáry a nezákonným odlesňováním způsobeným zemědělským podnikáním se ozývá stále hlasitější nesouhlas s touto obchodní dohodou.

Studie upozorňuje na vztah mezi obchodem a životním prostředím. Dohoda EU-Mercosur je neudržitelná a její podpis bude klíčovým důvodem, proč EU nesplní své nové cíle v oblasti změny klimatu. Podle právních předpisů EU dohodnutých mezi členskými státy a Evropským parlamentem v oblasti klimatu si blok klade za cíl snížit emise uhlíku do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Tento cíl nebere v úvahu, že EU je druhým největším „dovozcem“ tropického odlesňování a souvisejících emisí na světě (psali jsme zde). Ve skutečnosti je 25 % evropských emisí skleníkových plynů obsaženo v dovozech potravin pocházejících z Latinské Ameriky.

Francie, Rakousko a region Valonsko oznámily, že budou vyjednávaný text vetovat, pokud bude zaslán Radě k podpisu. Zdůrazňují klimatickou krizi, rostoucí odlesňování v Jižní Americe a škody pro místní farmáře v obou regionech. Tlak příjemců největších zisků plynoucích z této obchodní dohody je obrovský: jde zejména o agrochemický průmysl EU, automobilový a strojírenský průmysl, jakož i zemědělský průmysl a statkáře v Mercosuru.

Evropská komise nepřekvapivě hájí zájmy korporací a usiluje o rychlé schválení dohody s odůvodněním, že se jedná o „největší dohodu o volném obchodu, která kdy byla na celém světě sjednána“. Pokud by skutečně vstoupila v platnost, dotkla by se přímo asi 712,3 milionů lidí.

Vývoz pesticidů z EU do zemí Mercosuru

Právní předpisy EU nezakazují vývoz pesticidů zakázaných v EU do třetích zemí, což společnostem umožňuje dosáhnout zisku prodejem těchto chemikálií do zemí mimo EU. Již v minulosti vznikaly výzvy k zákazu vývozu toxických pesticidů do třetích zemí.

Potraviny pocházející ze zemí mimo EU obsahují v průměru více než dvojnásobné množství reziduí pesticidů než produkty vyrobené v unijním bloku. V roce 2018 vyvezla EU do Mercosuru (převážně do Brazílie) pesticidy v celkové hodnotě více než půl miliardy eur (infografika k reziduím je ve studii na str. 50, mapka č. 36).

Mercosur během téhož roku vyvezl do EU desítky zemědělských produktů v hodnotě přes 21 miliard eur (včetně sójových bobů, obilovin, ovoce a kávy) a studie ukazuje, že 30 % pesticidů povolených pro pěstování plodin v Brazílii a 20 % pesticidů schválených v Paraguayi je v EU zakázáno.

Novodobý „chemický kolonialismus“

Autorka citované studie Larissa Mies Bombardi, profesorka na univerzitě v São Paulu, v ní píše:

Intenzivní používání pesticidů v zemědělských zařízeních Mercosuru mělo vážný dopad na zdraví obyvatelstva, jak je vidět na mapce č. 12 (str. 20 – počet případů otrav pesticidy).

V roce 2019 zaznamenala Argentina 171 případů otravy pesticidy používanými v místním zemědělství. Když sečteme údaje z let 2012, 2015 a 2017, počet lidí, kteří v Uruguayi trpěli otravou pesticidy, činí 766. Jen v roce 2016 Paraguay zaznamenala 1330 lidí s otravou pesticidy používanými v místním zemědělství. Technicko-ekonomická podřízenost Mercosuru ve vztahu k EU tedy znamenala i podřízenost životního prostředí a lidského zdraví v regionu zájmům zemědělství.

Bývalé evropské kolonie Latinské Ameriky, které již zažily drancování většiny svého přírodního bohatství násilím a genocidou, nyní prožívají další fázi kolonialismu, která se vyznačuje nejen fyzickým násilím spojeným s vysídlováním tradičních národů a komunit, které jsou vyháněny ze svých území, aby uvolnily cestu „modernímu“ zemědělství. Národy zemí Mercosuru jsou do značné míry napadány i druhem chemického násilí, o čemž svědčí velké množství lidí otrávených látkami, které byly vyvinuty a prodávány zeměmi EU (na str. 49 je tabulka s pesticidy povolenými v Brazílii, ale zakázanými v EU).

Celá studie je k dispozici v angličtině zde. Je bohatě doplněna infografikou.

***

Videopříspěvek Larissy Mies Bombardi k tématu je ke zhlédnutí na YouTube zde. (Lze nastavit angl. titulky): V Brazílii, stejně jako v mnoha jiných oblastech světa, je biologická rozmanitost nevyhnutelnou obětí průmyslového zemědělství. Obrovské oblasti země byly odlesněny, aby se vytvořil prostor pro pole sóji a kukuřice – často geneticky modifikované, pěstované s velkým množstvím pesticidů a určené k vývozu, kde se používají k výrobě krmiv pro zvířata. Jejich pěstování je škodlivé nejen pro životní prostředí, ale také pro lidské zdraví: jak pro místní komunity, které žijí a často pracují v úzkém kontaktu s těmito jedy, tak pro spotřebitele, kteří často tyto jedy nacházejí na talíři (steaky a další hovězí výrobky).

Publikace ke stažení:

Larissa Mies Bombardi: Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasile Conexões com a União Europeia (Geografie používání pesticidů v Brazílii a vazby na Evropskou unii); 2017.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.