Je už na čase se rozloučit s fosilními palivy?

Mezinárodní energetická agentura vyzývá k okamžitému ukončení „éry ropy“, aby bylo chráněno klima. Globální výroba energie se tak musí zásadně změnit.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vyzývá k bezprecedentní transformaci v globálním energetickém sektoru a požaduje okamžitě začít s ukončováním výroby fosilní energie. Ve své nové zprávě „Čistá nula do roku 2050“ představuje agentura plán globálního energetického systému. Cílem je zajistit, aby bylo cíle čistých nulových emisí dosaženo do roku 2050 za účelem ochrany klimatu.

„Pokud chceme dosáhnout emisního cíle do roku 2050, musíme přestat investovat do nových ropných, plynových nebo uhelných projektů,“ uvedl vedoucí IEA Fatih Birol.

Jak se uvádí na webu IEA, počet zemí oznamujících závazky dosáhnout čistých nulových emisí v nadcházejících desetiletích stále roste. Dosavadní závazky vlád (i když jsou plně splněny) však nedosahují toho, co je nutné k tomu, aby se do roku 2050 celosvětové emise oxidu uhličitého související s energií snížily na čistou nulu a aby měl svět rovnoměrnou šanci omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C.

Čistá nula

Zpráva „Net Zero by 2050“ je první komplexní studií na světě o tom, jak přejít na systém nulové čisté energie do roku 2050 a zároveň zajistit stabilní a dostupné dodávky energie, zajistit univerzální přístup k energii a umožnit silný ekonomický růst. Stanovuje nákladově efektivní a ekonomicky produktivní cestu, jejímž výsledkem bude čistá, dynamická a odolná energetická ekonomika, v níž budou převažovat obnovitelné zdroje jako sluneční a větrná energie místo fosilních paliv. Zpráva také zkoumá klíčové nejistoty, jako jsou role bioenergie, zachycování uhlíku a změny chování při dosahování čisté nuly.

„Přechod na čistou energii je určen lidem a je o lidech,“ sdělil Birol. „Náš plán ukazuje, že výzva k rychlému přechodu na systém s nulovou čistou energií je také obrovskou příležitostí pro naše ekonomiky. Přechod musí být spravedlivý a inkluzivní, nikdo nesmí zůstat pozadu. Musíme zajistit, aby rozvojové ekonomiky získaly financování a technologické know-how, které potřebují k vybudování svých energetických systémů, aby udržitelným způsobem uspokojily potřeby svých zvětšujících se populací a ekonomik.“

Přechodu takového rozsahu a rychlosti nelze dosáhnout bez trvalé podpory a účasti občanů, jejichž životy budou tímto ovlivněny.

90 % elektřiny má podle IEA pocházet z obnovitelných zdrojů

„Cesta stanovená v našem plánu má globální rozsah, ale každá země bude muset navrhnout vlastní strategii s přihlédnutím ke svým specifickým okolnostem,“ uvedl dále Birol. „Plány musí odrážet různé etapy hospodářského rozvoje zemí. IEA je připravena podpořit vlády při přípravě jejich vlastních národních a regionálních plánů, poskytovat pomoc při jejich provádění a podporovat mezinárodní spolupráci při urychlování celosvětové energetické transformace.“

Podle odborníků by dvě třetiny celkové dodávky energie v roce 2050 pocházely z větru, slunce, bioenergie, geotermální energie a vodní energie. Podle prognózy má v roce 2050 téměř 90 % výroby elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů. Většinu zbytku by tvořila jaderné energie.

Psali jsme:

 

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.