Cíle čisté nuly by mohly tchajwanské výrobce čipů přimět k odchodu do zahraničí

Pro společnost TSMC je dekarbonizace nezbytná, pokud chce mít v tomto oboru budoucnost.

Největší světové technologické společnosti, jako jsou Apple, Google a Microsoft, usilují o snížení emisí v celém svém dodavatelském řetězci, aby dosáhly nulových cílů – to ovšem přináší tchajwanským dodavatelům čipů konkurenční nevýhodu. Výroba čipů vyžaduje velké množství elektřiny a na ostrově s mimořádně znečišťujícím energetickým mixem je jen málo možností, jak získat energii z obnovitelných zdrojů, napsala novinářka Kwangyin Liu pro web Clean Energy Wire.

Vzhledem k tomu, že se čipy používají v nesčetných výrobcích a cíle čisté nulové spotřeby se šíří napříč průmyslovými odvětvími, závod o nízkouhlíkové polovodiče pokračuje. „Čipový průmysl dlouho nepřikládal takovou důležitost tomu, aby se zabýval otázkou dekarbonizace,“ řekl Guy Wittich, hlavní strategický poradce pro polovodičový průmysl na nizozemském ministerstvu hospodářství a klimatu. „Nyní se to mění. S rostoucími náklady na energii a zhoršující se klimatickou krizí vidíme, že průmysl se tímto aspektem zabývá vážněji.“

Energetická výzva pro Tchaj-wan

V návaznosti na Pařížskou dohodu z roku 2015 se technologické společnosti jedna po druhé zavázaly k cílům čisté nulové emise. Společnost Apple v červenci 2020 představila plán, podle kterého chce do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality svých výrobků a dodavatelského řetězce, čímž vyvíjí obrovský tlak na své dodavatele, zejména výrobce čipů, kteří se na emisích v dodavatelském řetězci podílejí podstatnou měrou.

Vzhledem k tomu, že v energetickém sektoru převažují fosilní paliva, čelí Tchaj-wan velkým výzvám, pokud jde o dodávku „zelených“ čipů, protože obrovské množství potřebné elektřiny je zodpovědné za velkou část dopadu polovodičů na klima – odborně řečeno za emise v rozsahu 2 z nakupované elektřiny.

V roce 2021 pocházelo 81,6 % elektřiny spotřebované na Tchaj-wanu z fosilních paliv, zejména z dováženého LNG (42,5 %) a uhlí (35,6 %), zatímco obnovitelné zdroje tvořily pouhých 6,3 %. Tento nevýrazný výsledek vedl představitele k tomu, že letos snížili svůj cíl pro rok 2025 v oblasti obnovitelných zdrojů na 15 % z původního cíle 20 %. Tchajwanská vláda stále plánuje pokrýt 60 % spotřeby energie obnovitelnými zdroji do roku 2050.

Největší tchajwanský výrobce čipů TSMC se podílí 6 % na celkové poptávce po elektřině na Tchaj-wanu. V roce 2025 se předpokládá, že toto číslo vzroste na 12,5 %. Liang Chi-yuan, profesor managementu na Národní ústřední univerzitě ve městě Taoyuan, řekl agentuře Bloomberg, že Tchaj-wan nebude mít dostatečnou kapacitu elektrické energie pro svůj polovodičový průmysl, pokud výrobci čipů nezačnou stavět vlastní elektrárny.

Nutnost dekarbonizace a obnovitelné zdroje

Stejně jako mnoho dalších výrobců čipů si společnost TSMC stanovila cíl nulové spotřeby do roku 2050, který zahrnuje i cíl získávat do tohoto data výhradně energii z obnovitelných zdrojů. Podle zprávy společnosti TSMCtvořily emise rozsahu 2 – především z využívání elektrické energie – v roce 2020 62 % celkových emisí firmy.

Pro společnost TSMC je dekarbonizace nezbytná, pokud chce mít v tomto oboru budoucnost. Společnost Apple, její nejdůležitější zákazník, se v roce 2021 podílela na tržbách TSMC 26 % a vyvíjí obrovský tlak na dodavatele, aby dosáhli jejího cíle čisté nulové spotřeby do roku 2030, který zahrnuje 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to i v jejím dodavatelském řetězci.

V současné době se zdá být velmi nepravděpodobné, že by společnost TSMC mohla tyto požadavky splnit. I kdyby dosáhla svého vlastního cíle využívat do roku 2030 40 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, stále by zdaleka nesplnila očekávání společnosti Apple. Soudě podle nedávných statistik emisí výrobce čipů je dekarbonizace neméně těžkým úkolem, protože spotřebovává stále více energie. Podle zprávy TCFD vzrostly emise společnosti v rozsahu 2 mezi lety 2014 a 2020 o 38,7 %.

K prudkému nárůstu emisí přispěla prudká poptávka po jejích výrobcích spolu se zaváděním energeticky náročných technologií. Podle agentury Bloomberg vlastní společnost TSMC 80 strojů EUV (extrémní ultrafialové záření), což je krajně energeticky náročné litografické zařízení vyráběné nizozemskou společností ASML.

Společnost TSMC v písemném prohlášení reagovala na výzvy týkající se dekarbonizace a nechtěla se vyjadřovat k jednotlivým zákazníkům nebo konkrétním trhům, ale odhadla, že její emise uhlíku dosáhnou vrcholu v roce 2025, a to s ohledem na vývojové trendy tchajwanského trhu s obnovitelnou energií a pokračující zavádění postupů snižování emisí skleníkových plynů.

„Jsme přesvědčeni, že využívání obnovitelných zdrojů energie je zásadní strategií pro dosažení nulových čistých emisí,“ uvedla společnost TSMC, aniž by upřesnila, jak se hodlá vypořádat s rozdílem oproti očekávání společnosti Apple.

Situaci komplikuje skutečnost, že společnost TSMC nemůže snížit emise sama. Ve své zprávě o udržitelnosti si společnost TSMC stanovila cíl pro své vlastní dodavatele, kteří se na emisích společnosti TSMC podílejí 24 %, ušetřit do roku 2030 1 500 GWh spotřeby elektrické energie. Požadovala také, aby její hlavní dodavatelé zařízení snížili spotřebu elektrické energie svých výrobků do roku 2030 alespoň o 20 %.

Bojovat, nebo utéct?

Pokud se společnosti TSMC a jejímu dodavatelskému řetězci nepodaří splnit dekarbonizační cíle, bude pravděpodobně čelit zvýšenému tlaku ze strany svých velkých zákazníků a mohla by se potýkat se ztrátami příjmů.

Jednou z možností, jak dekarbonizovat výrobu čipů, je umístit závody do zemí s velkým množstvím obnovitelné energie. Tento proces je již nastartován: TSMC nepřetržitě pracuje na výstavbě nových továren v Arizoně v USA a v Kumamoto v Japonsku, které by měly zahájit výrobu v roce 2024.

„Přístup k obnovitelným zdrojům energie může být hlavním faktorem při rozhodování společností, kde postavit nové továrny, což je stále častější, protože se snaží zvýšit kapacitu, aby zmírnily nedostatek čipů,“ uvádí poradenská společnost McKinsey.

„Další zisky mohou získat vývojem nových off-grid zdrojů energie, které se opírají o ekologické technologie, jako je fotovoltaika, palivové články a bateriové systémy skladování energie. Tyto zdroje však často pouze doplňují, nikoliv nahrazují dlouhodobé síťové zdroje.“

Pokud má společnost TSMC dodávat nízkouhlíkové čipy pro konkrétní zákazníky, je pravděpodobnější, že budou pocházet z míst mimo Tchaj-wan. Kvůli špinavému energetickému mixu má Tchaj-wan uhlíkovou náročnost (emise vyprodukované na každou kilowatthodinu vyrobené elektřiny) 567 gramů, což je o 60 % více než v USA, o 36 % více než v Japonsku a o 61 % více než v Německu.

Odborníci z oboru očekávají, že TSMC bude pokračovat v diverzifikaci lokalit. Při rozhodování může hrát roli využívání obnovitelných zdrojů energie a také obavy o bezpečnost dodavatelského řetězce související s geopolitickými riziky.

Redakčně zkráceno a upraveno. Celý článek najdete v angličtině na tomto odkazu.

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0)

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.