Světové vojenské výdaje poprvé překročily 2 biliony dolarů

Světové vojenské výdaje v roce 2021 nadále rostly a dosáhly historicky nejvyšší hodnoty 2,1 bilionu dolarů. Jednalo se o sedmý rok po sobě, kdy se výdaje zvyšovaly.

Celkové globální vojenské výdaje v roce 2021 dosáhly hodnoty 2113 miliard dolarů. Podle nových údajů o globálních vojenských výdajích, které zveřejnil Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SIPRI), byly v roce 2021 největšími plátci Spojené státy, Čína, Indie, Velká Británie a Rusko, na které dohromady připadlo 62 % výdajů.

Spojené státy se zaměřují na vojenský výzkum a vývoj

Vojenské výdaje USA v roce 2021 dosáhly 801 miliard dolarů. Vojenské zatížení USA se mírně snížilo z 3,7 % HDP v roce 2020 na 3,5 % v roce 2021. Financování vojenského výzkumu a vývoje (R&D – research and development) ze strany USA se v letech 2012 až 2021 zvýšilo o 24 %. „Nárůst výdajů na výzkum a vývoj v desetiletí 2012–21 naznačuje, že se Spojené státy více zaměřují na technologie nové generace,“ uvedla Alexandra Marksteinerová, výzkumná pracovnice programu SIPRI pro vojenské výdaje a zbrojní výrobu. Vláda USA opakovaně zdůraznila potřebu zachovat technologický náskok americké armády před strategickými konkurenty.

Rusko v přípravě na válku zvýšilo vojenský rozpočet

Rusko v roce 2021 zvýšilo své vojenské výdaje o 2,9 % na 65,9 miliard dolarů, a to v době, kdy posilovalo své síly podél ukrajinských hranic. Navýšit financování zbrojení v roce 2021 pomohly vysoké příjmy z ropy a zemního plynu.

Pokračující nárůst výdajů je patrný v Asii a Oceánii

V oblasti Asie a Oceánie navýšily vojenské výdaje tyto země: Čína (odhad v roce 2021 činil 293 miliard dolarů), Japonsko (54,1 mld.) a Austrálie (31,8 mld.). V Japonsku a Austrálii byl nárůst zapříčiněn rostoucí asertivitou Číny v Jihočínském a Východočínském moři.

Obavy z Ruska

Země, které cítí historickou hrozbu ze strany Ruska, v posledním desetiletí zvýšily své výdaje na obranu. Jedny z největších nárůstů výdajů byly zaznamenány v Litvě, Lotyšsku a na Ukrajině, větší výdaje vynakládá také Moldavsko (+44 %) a Estonsko (+37 %). Ukrajina např. vynaložila na obranu více než 4 % HDP, tedy přibližně stejně jako Rusko (viz infografika zde), Zatímco ruské výdaje se v uplynulém desetiletí pohybovaly mezi 3 a 5 procenty HDP, výdaje Ukrajiny se musely výrazně zvýšit, aby dosáhly čtyřprocentní hranice – z pouhých 1,5 procenta v roce 2011.

(SIPRI shromažďuje celosvětové údaje od roku 1988 – od té doby se výdaje zvýšily přibližně o 34 %, jak uvedl web Statista v roce 2021).

Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.