G7: Bezprecedentní sankce si již vybírají obrovskou daň na ruské ekonomice

Americký prezident Joe Biden a vedoucí představitelé G7 se v neděli 8. května prostřednictvím videokonference setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hlavním tématem byla podpora Ukrajiny, ale zmíněny byly také sankce a kontroly vývozu. Celá skupina G7 se zavázala k postupnému ukončení nebo zákazu dovozu ruské ropy.

V prohlášení Bílého domu se uvádí: „Naše bezprecedentní sankce si již vybírají obrovskou daň na ruské ekonomice a naše kontroly vývozu znemožnily Rusku přístup ke kritickým technologiím a dodavatelským řetězcům, které potřebuje k udržení svých vojenských ambicí. Předpokládá se, že Putinova válka zlikviduje posledních 15 let hospodářských úspěchů Ruska.

V důsledku našich kontrol vývozu se Rusko potýká s problémy při doplňování svých vojenských zbraní a vybavení. Dva hlavní ruské tankové závody – korporace Uralvagonzavod a Čeljabinský traktorový závod – zastavily práci kvůli nedostatku zahraničních komponentů. Z Ruska odešlo téměř 1 000 společností ze soukromého sektoru a podle zpráv opustilo zemi více než 200 000 Rusů, z nichž mnozí jsou vysoce kvalifikovaní. Všechny tyto náklady se budou časem stupňovat a prohlubovat.

Putinovi se nepodařilo dosáhnout svého původního vojenského cíle – ovládnout Ukrajinu –, ale podařilo se mu udělat z Ruska globálního vyvrhele. Spojené státy, Evropská unie a skupina G7 se zavázaly zvýšit tyto náklady tím, že společně přijmou další opatření v souladu s příslušnými právními orgány a postupy každého z partnerů.“

V prohlášení jsou také zmíněna další opatření:

Zaměření na státem kontrolovaná média v Rusku, která podporují Putinovu válku

Spojené státy uvalí sankce na tři z nejsledovanějších přímo či nepřímo státem kontrolovaných televizních stanic v Rusku – akciovou společnost Channel One Russia, televizní stanici Russia-1 a akciovou společnost NTV Broadcasting Company. Všechny tři stanice patří k největším příjemcům zahraničních příjmů, které se zpětně promítají do příjmů ruského státu.

Zákaz služeb, které pomáhají financovat Putinovu válku a pomáhají vyhýbat se sankcím

Spojené státy zakáží americkým osobám poskytovat účetní služby, služby v oblasti svěřenectví a zakládání společností a poradenské služby v oblasti řízení jakékoli osobě v Ruské federaci. Tyto služby jsou klíčové pro ruské společnosti a elity, které vytvářejí bohatství, a tím generují příjmy pro Putinovu válečnou mašinérii, a pro snahu toto bohatství skrýt a vyhnout se sankcím. Toto opatření navazuje na předchozí zákazy omezující vývoz zboží souvisejícího s leteckým a námořním průmyslem, elektronikou, technologiemi a obranným a souvisejícím materiálem v ruském hospodářství.

Přerušení dovozu ruské ropy a snížení závislosti na ruské energii

Spojené státy již zakázaly dovoz ruské ropy, plynu a uhlí. Celá skupina G7 se dnes zavázala k postupnému ukončení nebo zákazu dovozu ruské ropy. To tvrdě zasáhne hlavní tepnu Putinovy ekonomiky a připraví ho o příjmy, které potřebuje k financování své války. Skupina G7 se rovněž zavázala spolupracovat na zajištění stabilních celosvětových dodávek energie a zároveň urychlit naše úsilí o snížení závislosti na fosilních palivech.

Zavedení dalších kontrol vývozu a sankcí s cílem oslabit ruské válečné úsilí

Spojené státy vydají nové pravidlo, které uvalí další omezení na ruský průmyslový sektor, včetně široké škály vstupů a výrobků – včetně dřevěných výrobků, průmyslových motorů, kotlů, motorů, ventilátorů a ventilačních zařízení, buldozerů a mnoha dalších položek s průmyslovým a obchodním využitím. Tyto nové kontroly dále omezí přístup Ruska k položkám a příjmům, které by mohly podpořit jeho vojenské schopnosti. Spojené státy rovněž uvalily sankce na společnost s ručením omezeným Promtechnologija, která vyrábí pušky a další zbraně, jež byly použity při vojenských operacích na Ukrajině; na sedm lodních společností, které vlastní nebo provozují 69 plavidel, a na jednu námořní vlečnou společnost. Komise pro jaderný dozor rovněž pozastaví platnost generálních licencí na vývoz zdrojového materiálu, speciálního jaderného materiálu, vedlejších produktů a deuteria do Ruska.

Uvalení sankcí na ruské elity a jejich rodinné příslušníky a omezení vydávání víz ruským a běloruským úředníkům, kteří narušují svrchovanost, územní celistvost nebo politickou nezávislost Ukrajiny

Spojené státy uložily přibližně 2 600 vízových omezení ruským a běloruským úředníkům v reakci na jejich pokračující snahy podkopávat svrchovanost, územní celistvost nebo politickou nezávislost Ukrajiny. Kromě toho Spojené státy vydaly novou politiku vízových omezení, která se vztahuje na vojenské představitele Ruské federace a Ruskem podporované nebo Ruskem dosazené údajné orgány, o nichž se předpokládá, že se podílejí na porušování lidských práv, porušování mezinárodního humanitárního práva nebo veřejné korupci na Ukrajině. Spojené státy rovněž uvalily sankce na osm vedoucích pracovníků Sberbank – největší finanční instituce v Rusku, která má pro ruskou ekonomiku jedinečný význam a drží přibližně třetinu všech bankovních aktiv v Rusku; na dvacet sedm vedoucích pracovníků Gazprombank – významné ruské banky, která usnadňuje podnikání ruské společnosti Gazprom, jednoho z největších vývozců zemního plynu na světě; a na Moskevskou průmyslovou banku a jejích deset dceřiných společností.

Prohlášení lídrů G7 je dostupné zde v angličtině.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.