Teploty v Evropě se zvyšují více než dvojnásobně oproti celosvětovému průměru

Teplota v Evropě se za posledních 30 let zvýšila více než dvakrát oproti celosvětovému průměru, což je nejvíce ze všech kontinentů na světě.

Podle nové zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) bude s pokračujícím trendem oteplování docházet k mimořádným vedrům, požárům, záplavám a dalším dopadům změny klimatu na společnost, ekonomiku a ekosystémy.

Zpráva o stavu klimatu v Evropě, vypracovaná společně se službou Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus (European Union’s Copernicus Climate Change Service), se zaměřila na rok 2021. Poskytuje informace o rostoucích teplotách, vlnách veder na pevnině a v mořích, extrémním počasí, měnících se srážkách a ustupujícím ledu a sněhu (např. alpské ledovce v letech 1997 až 2021 ztratily 30 metrů tloušťky ledu).

Extrémní počasí

 „Evropa představuje živý obraz oteplujícího se světa a připomíná nám, že ani dobře připravené společnosti nejsou před dopady extrémních projevů počasí v bezpečí. Letos, stejně jako v roce 2021, byly velké části Evropy postiženy rozsáhlými vlnami veder a suchem, které podnítily požáry.  V roce 2021 způsobily výjimečné povodně smrt a zkázu,“ uvedl generální tajemník WMO profesor Petteri Taalas.

„Pokud jde o zmírňování dopadů, dobré tempo snižování emisí skleníkových plynů v regionu by mělo pokračovat a ambice by se měly dále zvyšovat. Evropa může hrát klíčovou roli při dosažení uhlíkově neutrální společnosti do poloviny století, aby byla splněna Pařížská dohoda,“ řekl Taalas.

Služba EU Copernicus Climate Change Service (C3S), kterou jménem Evropské komise realizuje ECMWF(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Evropské středisko pro střednědobou předpověď počasí), poskytuje nejmodernější údaje a nástroje pro monitorování klimatu na podporu zmírňování dopadů změny klimatu a přizpůsobování se této změně a iniciativ, jako je například Evropská zelená dohoda.

Celý článek najdete zde v angličtině.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.